O obci Obecní úřad Společenské dění Aktivity Spolky Fotogalerie

AKTUÁLNĚ

K PRODEJI

Z REGIONU

PORADENSTVÍ

Úřední deska - aktuální zprávy z úřadu

22.5.2017 26.5. se uskuteční 25. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 25.zasedání Zastupitelstva obce.
9.5.2017 Proběhlo 24. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce.
Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace v majetku obce Petrůvka na období 2017-2026
26.4.2017 Obec Petrůvka vyhlašuje v souladu s Metodickým pokynem Zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 veřejnou zakázku malé hodnoty na akci: “ Energetické úspory KD v Petrůvce “.
Výzva k předložení nabídky
21.4.2017 Finanční úřad pro Zlínský kraj vydal veřejnou vyhlášku týkající se daně z nemotých věcí za rok 2017.
Veřejná vyhláška č. j. 875123/17/3300-11460-705460
21.4.2017 Městský úřad Luhačovice, odbor dopravy vydal veřejnou vyhlášku týkající se úpravy provozu na místní komunikaci.
Veřejná vyhláška č. j. MULU 6526/2017
17.4.2017 24.4. se uskuteční 24. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 24.zasedání Zastupitelstva obce.
20.3.2017 Zlínský kraj dne 15. 3. 2017 vyhlásil výzvu pro fyzické osoby - majitele rodinných domů k předkládání žádostí o dotaci na výměnu starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním na území kraje (tzv. kotlíkové dotace)
Kotlíkové dotace.
13.3.2017 V sobotu 25. března 2017 proběhne v obci sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení.
Podrobné informace ke sběru nebezpečného odpadu.
17.2.2017 Den otevřených dveří na Gymnáziu Jana Pivečky a SOŠ Slavičín proběhne 22. února od 8.00 do 17.00 hodin
pro žáky a rodiče pátých a devátých tříd základních škol. Uchazeči budou seznámeni s nabídkou a podmínkami studia
na čtyřletém a osmiletém gymnáziu, dále v maturitních oborech mechatronik programátor CNC strojů, informační technologie
správa počítačových systémů, dále v učebních oborech obráběč kovů, elektrikář, instalatér, automechanik a kuchař číšník.
15.2.2017 Obec Petrůvka oznamuje svůj záměr prodat níže uvedený movitý majetek - auto Nissan Patrol.
Záměr prodeje auta.
15.2.2017 Proběhlo 23. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce.
1.2.2017 Státní pozemkový úřad informuje o seznamu pozemků, které jsou nabízeny k propachtování/pronájmu.
Seznam pozemků.
30.1.2017 6.2. se uskuteční 23. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 23.zasedání Zastupitelstva obce.
14.1.2017 Přípravné kurzy ve Slavičíně.
Na Gymnáziu Jana Pivečky a SOŠ Slavičín mohou žáci 9. tříd a 5. tříd regionálních základních škol absolvovat ZDARMA
konzultační přípravné kurzy k povinným příjímacím zkouškám na střední školy z matematiky a jazyka českého.
První setkání bude 18. ledna na gymnáziu ve Slavičíně pro všechny maturitní obory od cca 14.30 do 15. 30 hodin.
Žákům budou poskytnuty podrobné informace o administraci, organizaci příjímacích zkoušek a následně proběhne
první konzultační hodina k předmětu matematika.
4.1.2017 Proběhlo 22. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce.
Rozpočtové opatření č.3
Schválený rozpočet obce na rok 2017
Obecně závazná vyhláška Č.j.1/2016
22.12.2016 30.12. se uskuteční 22. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 22.zasedání Zastupitelstva obce.
12.12.2016 Proběhlo 21. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce.
Návrh rozpočtu obce na rok 2017
Zpráva o uplatňování ÚP Petrůvka za uplynulé období 2013 – 2016
Plán zimní údržby místních komunikací na území obce Petrůvka (r.2016-2017)
2.12.2016 7.12. se uskuteční den otevřených dveří na základní škole Slavičín - Vlára.
Den otevřených dveří.
2.12.2016 Je zveřejněn návrh rozpočtu MLZ na rok 2017 a rozpočtový výhled MLZ na rok 2018 až 2020.
Návrh rozpočtu MLZ na rok 2017.
Rozpočtový výhled MLZ na rok 2018 až 2020.
27.11.2016 5.12. se uskuteční 21. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 21.zasedání Zastupitelstva obce.
18.11.2016 Revize kotlů na tuhá paliva
Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených podle platného zákona o ochraně ovzduší od roku 2012 novou povinnost, kterou musí splnit do konce letošního roku. Do konce roku musí každý spalovací zdroj na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojený na radiátory projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí).
Více informací
28.10.2016 Pěší cesta k Pasekům
V rámci zvýšení bezpečnosti byla dokončena zpevněná cesta pro chodce, která vede kolem hlavní komunikace a spojuje obec s vedlejší cestou na Paseka.
Fotky naleznete ve fotogalerii.

Dokumenty jsou ve formátu pdf.

Copyright © 2006 - 2016, Obec Petrůvka. Veškeré připomínky a náměty ke stránkám adresujte na: webmaster@obecpetruvka.cz.