O obci Obecní úřad Společenské dění Aktivity Spolky Fotogalerie

AKTUÁLNĚ

K PRODEJI

Z REGIONU

PORADENSTVÍ

Úřední deska - aktuální zprávy z úřadu

30.3.2020 Zápis do první třídy v ZŠ Slavičín – Vlára
Ředitel ZŠ Slavičín - Vlára oznamuje, že stanovil dobu a organizaci zápisu dětí do první třídy pro školní rok 2020/2021.
Zápis bude probíhat ve dnech 1.4. – 30.4. 2020. Všechny informace k zápisu včetně tiskopisů žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo odkladu
povinné školní docházky jsou k dispozici na webových stránkách školy www.zsslavicin.cz , oblast „Rodiče - Zápis do 1. třídy“. Informace a tiskopisy je rovněž
možné si vyžádat mailem na adrese: zastupce@zsslavicin.cz, případně na telefonu 608 732 938.
10.3.2020 Proběhlo 10. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 10.zasedání Zastupitelstva obce
24.2.2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Výzva.
21.2.2020 28.2. se uskuteční 10. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 10.zasedání Zastupitelstva obce.
6.1.2020 Informace z Mikroregionu Valašské Klobucko.
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2020
Schválený rozpočet na rok 2020
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření v roce 2020
3.1.2020 Proběhlo 9. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva obce
Rozpočtové opatření č.4/2019
Schválený rozpočet obce na rok 2020
Rozpočtový výhled 2021-2023
20.12.2019 27.12. se uskuteční 9. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 9.zasedání Zastupitelstva obce.
12.12.2019 Je zveřejněn návrh rozpočtu obce na rok 2020 a rozpočtový výhled na roky 2021 až 2023.
Rozpočtový výhled 2021-2023 (návrh)
Návrh rozpočtu na rok 2020.
11.12.2019 Valné hromada Mikroregionu Luhačovské Zálesí schválila následující dokumenty:
Rozpočtový výhled MLZ na roky 2021-2023.
Rozpočet MLZ na rok 2020.
1.12.2019 Proběhlo 8. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 8.zasedání Zastupitelstva obce
Rozpočtové opatření č.3/2019
Obecně závazná vyhláška Č.j.1/2019
Obecně závazná vyhláška Č.j.2/2019
Obecně závazná vyhláška Č.j.3/2019
Plán zimní údržby místních komunikací na území obce Petrůvka (r.2019-2020)
Les – systém náležité péče

Dokumenty jsou ve formátu pdf.

Copyright © 2006 - 2019, Obec Petrůvka. Veškeré připomínky a náměty ke stránkám adresujte na: webmaster@obecpetruvka.cz.