O obci Obecní úřad Společenské dění Aktivity Spolky Fotogalerie

AKTUÁLNĚ

K PRODEJI

Z REGIONU

PORADENSTVÍ

Úřední deska - aktuální zprávy z úřadu

22.5.2020 29.5. se uskuteční 11. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 11.zasedání Zastupitelstva obce.
21.5.2020 Informace - MUDr. Markéta Manová.
Vážení pacienti stran našich nařízení vlády a další epidemiologické situace, prosíme u neakutních stavů se nadále objednávat telefonicky. Snažíme se tak zajistit plynulý chod v čekárně a zmenšit riziko nákazy na minimum.
LETNÍ DOVOLENÁ bude v termínu 1. - 3. 7. 2020 a 24. - 28. 8. 2020.
Zastupovat nás bude bude u akutních stavů MUDr.Zemčík. Prosím však o včasné předepsání pravidelné medikace, lístků na peníze, prav. prohlídek apod.
Děkujeme za pochopení.
7.5.2020 Město Slavičín, jako zřizovatel MŠ, rozhodl o otevření svých školek od pondělí 11.5.2020. Mateřské školky ovšem budou provozovány v omezeném režimu a za splnění určitých podmínek. Podrobnosti jsou uveřejněny na webových stránkách jednotlivých školek.
27.4.2020 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce pro Zlínsko.
Porovnání.
27.4.2020 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce v rámci obce Petrůvka.
Porovnání.
24.4.2020 Finanční úřad pro Zlínský kraj vydal veřejnou vyhlášku týkající se daně z nemovitých věcí za rok 2019.
Veřejná vyhláška č.j.: 732369/20/3300-11460-705460
7.4.2020 Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona opatření obecné povahy.
Veřejná vyhláška č.j.: 17110/2020-MZE-16212
30.3.2020 Zápis do první třídy v ZŠ Slavičín – Vlára
Ředitel ZŠ Slavičín - Vlára oznamuje, že stanovil dobu a organizaci zápisu dětí do první třídy pro školní rok 2020/2021.
Zápis bude probíhat ve dnech 1.4. – 30.4. 2020. Všechny informace k zápisu včetně tiskopisů žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo odkladu
povinné školní docházky jsou k dispozici na webových stránkách školy www.zsslavicin.cz , oblast „Rodiče - Zápis do 1. třídy“. Informace a tiskopisy je rovněž
možné si vyžádat mailem na adrese: zastupce@zsslavicin.cz, případně na telefonu 608 732 938.
10.3.2020 Proběhlo 10. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 10.zasedání Zastupitelstva obce
24.2.2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Výzva.
21.2.2020 28.2. se uskuteční 10. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 10.zasedání Zastupitelstva obce.
6.1.2020 Informace z Mikroregionu Valašské Klobucko.
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2020
Schválený rozpočet na rok 2020
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření v roce 2020
3.1.2020 Proběhlo 9. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva obce
Rozpočtové opatření č.4/2019
Schválený rozpočet obce na rok 2020
Rozpočtový výhled 2021-2023

Dokumenty jsou ve formátu pdf.

Copyright © 2006 - 2019, Obec Petrůvka. Veškeré připomínky a náměty ke stránkám adresujte na: webmaster@obecpetruvka.cz.