O obci Obecní úřad Společenské dění Aktivity Spolky Fotogalerie

AKTUÁLNĚ

K PRODEJI

Z REGIONU

PORADENSTVÍ

Úřední deska - aktuální zprávy z úřadu

12.11.2018 Veřejná vyhláška o doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a úplného znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č.2.
Veřejná vyhláška č.j. KUZL 77351/2018.
8.11.2018 16.11. se uskuteční 2. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 2.zasedání Zastupitelstva obce.
5.11.2018 Proběhlo ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrůvka.
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce.
23.10.2018 30.10. se uskuteční ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrůvka.
Program ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrůvka
9.10.2018 Je zveřejněno Usnesení o provedení elektronické dražby nemovité věci.
Usnesení č.j. 203 Ex 49246/17-41
8.10.2018 Je zveřejněn zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce.
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce.
27.9.2018 Proběhlo 34. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 34. zasedání Zastupitelstva obce.
Plán zimní údržby místních komunikací na území obce Petrůvka (r.2018-2019)
24.9.2018 V pátek 28.9.2018 v 17:00 proběhne v kulturním areálu diskuze s občany k problematice výběru stočného v naší obci.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
24.9.2018 Závěr zjišťovacího řízení posuzování vlivu na životní prostředí Vedení elektrické energie 2x110kV Slavičín - Slušovice.
Závěr zjišťovacího řízení č.j. KUZL 54754/2018.
11.9.2018 18.9. se uskuteční 34. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 34.zasedání Zastupitelstva obce.
6.9.2018 Jsou zveřejněny informace o volbách do Zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky.
Oznámení o prvním zasedání okrskové volební komise.
29.8.2018 Je zveřejněn aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí.
Výzva.
Aktualizovaný seznam.
18.8.2018 Zahájení zjišťovacího řízení posuzování vlivu na životní prostředí Vedení elektrické energie 2x110kV Slavičín - Slušovice.
Oznámení č.j. KUZL 56967/2018.
7.8.2018 Je zveřejněno Usnesení o elektronické dražbě movitých věcí.
Usnesení č.j. 207 EX 1623/02-28
7.8.2018 Jsou zveřejněny informace o volbách do Zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky.
Doba a místo konání voleb v obci Petrůvka.
Počet členů volební komise.
Počet a sídlo volebních okrsků.
25.7.2018 Dokumenty vydané Odborem dopravy Městského úřadu Luhačovice týkající se opravy silnice mezi okružní křižovatkou nad Luhačovickou přehradou a obcí Petrůvka.
Veřejná vyhláška č. j. MULU 13031/2018
Rozhodnutí č. j. MULU 13044/2018
16.7.2018 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji.
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/084384-Z.
8.7.2018 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj ukončuje mimořádná veterinární opatření nařízená k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje.
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/081571-Z.
8.7.2018 Jsou zveřejněny záměry obce na prodej pozemků v k.ú.Petrůvka u Slavičína.
Záměr č. EKO/02/18
Záměr č. EKO/01/18
29.6.2018 Informace o volbách do senátu PČR volební obvod č. 80 - Zlín.
Oznámení - volby do senátu PČR volební obvod č. 80 - Zlín.
Oznámení o zřízení zvláštního účtu u ČNB.
29.6.2018 Proběhlo 33. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva obce.
29.6.2018 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji.
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/079561-Z.
28.6.2018 Společnost E. ON Distribuce, a.s. upozorňuje, že v katastru obce Petrůvka bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně přerušit dodávku elektrické energie.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie.
28.6.2018 Městský úřad Slavičín oznamuje, že je příslušným registračním úřadem pro podávání a registraci kandidátních listin pro obec Petrůvka.
Podávání kandidátních listin a stanovení počtu podpisů na peticích.
22.6.2018 Informace o stanoveném počtu členů zastupitelstva obce pro následující volební období 2018 – 2022.
Výpis usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva obce Petrůvka konaného dne 20.6.2018
13.6.2018 20.6. se uskuteční 33. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 33.zasedání Zastupitelstva obce.
5.6.2018 Jsou zveřejněny informace o hospodaření obce za rok 2017.
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017
Rozvaha - bilance
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Výkaz zisku a ztráty
Příloha
Zpráva č.551/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ:68731957 za rok 2017
1.6.2018 Byla vydána Změna č. 3 územního plánu obce Petrůvka.
Úplné znění zahrnující právní stav po vydání změny č. 3
Výkres základního členění území
Hlavní výkres – urbanistická koncepce.
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.
Koordinační výkres.

Dokumenty jsou ve formátu pdf.

Copyright © 2006 - 2018, Obec Petrůvka. Veškeré připomínky a náměty ke stránkám adresujte na: webmaster@obecpetruvka.cz.