O obci Obecní úřad Společenské dění Aktivity Spolky Fotogalerie

AKTUÁLNĚ

K PRODEJI

Z REGIONU

PORADENSTVÍ

Úřední deska - aktuální zprávy z úřadu

26.7.2017 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje další mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji..
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/088445-Z.
13.7.2017 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje další mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji..
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/084733-Z.
7.7.2017 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji..
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/081368-Z.
30.6.2017 Proběhlo 26. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva obce.
Rozpočtové opatření č.1
18.6.2017 Městský úřad Luhačovice, odbor dopravy vydal veřejnou vyhlášku týkající se přechodné úpravy provozu v souvislosti s označením částečné uzavírky provozu.
Veřejná vyhláška č. j. MULU 10024/2017
11.6.2017 19.6. se uskuteční 26. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 26.zasedání Zastupitelstva obce.
5.6.2017 Jsou zveřejněny informace o hospodaření obce za rok 2016.
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016
Rozvaha - bilance
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Výkaz zisku a ztráty
Příloha
Zpráva č.62/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ:68731957 za rok 2016
29.5.2017 Proběhlo 25. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce.
29.5.2017 Jsou zveřejněny dokumenty Mikroregionu Jižní Valašsko týkající se závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2016.
Dokumenty sdružení.
22.5.2017 26.5. se uskuteční 25. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 25.zasedání Zastupitelstva obce.
9.5.2017 Proběhlo 24. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce.
Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace v majetku obce Petrůvka na období 2017-2026
26.4.2017 Obec Petrůvka vyhlašuje v souladu s Metodickým pokynem Zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 veřejnou zakázku malé hodnoty na akci: “ Energetické úspory KD v Petrůvce “.
Výzva k předložení nabídky
21.4.2017 Finanční úřad pro Zlínský kraj vydal veřejnou vyhlášku týkající se daně z nemotých věcí za rok 2017.
Veřejná vyhláška č. j. 875123/17/3300-11460-705460
21.4.2017 Městský úřad Luhačovice, odbor dopravy vydal veřejnou vyhlášku týkající se úpravy provozu na místní komunikaci.
Veřejná vyhláška č. j. MULU 6526/2017
17.4.2017 24.4. se uskuteční 24. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 24.zasedání Zastupitelstva obce.
20.3.2017 Zlínský kraj dne 15. 3. 2017 vyhlásil výzvu pro fyzické osoby - majitele rodinných domů k předkládání žádostí o dotaci na výměnu starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním na území kraje (tzv. kotlíkové dotace)
Kotlíkové dotace.
13.3.2017 V sobotu 25. března 2017 proběhne v obci sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení.
Podrobné informace ke sběru nebezpečného odpadu.
17.2.2017 Den otevřených dveří na Gymnáziu Jana Pivečky a SOŠ Slavičín proběhne 22. února od 8.00 do 17.00 hodin
pro žáky a rodiče pátých a devátých tříd základních škol. Uchazeči budou seznámeni s nabídkou a podmínkami studia
na čtyřletém a osmiletém gymnáziu, dále v maturitních oborech mechatronik programátor CNC strojů, informační technologie
správa počítačových systémů, dále v učebních oborech obráběč kovů, elektrikář, instalatér, automechanik a kuchař číšník.
15.2.2017 Obec Petrůvka oznamuje svůj záměr prodat níže uvedený movitý majetek - auto Nissan Patrol.
Záměr prodeje auta.
15.2.2017 Proběhlo 23. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce.
1.2.2017 Státní pozemkový úřad informuje o seznamu pozemků, které jsou nabízeny k propachtování/pronájmu.
Seznam pozemků.

Dokumenty jsou ve formátu pdf.

Copyright © 2006 - 2017, Obec Petrůvka. Veškeré připomínky a náměty ke stránkám adresujte na: webmaster@obecpetruvka.cz.