O obci Obecní úřad Společenské dění Aktivity Spolky Fotogalerie

AKTUÁLNĚ

K PRODEJI

Z REGIONU

PORADENSTVÍ

Úřední deska - aktuální zprávy z úřadu

11.9.2018 18.9. se uskuteční 34. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 34.zasedání Zastupitelstva obce.
6.9.2018 Jsou zveřejněny informace o volbách do Zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky.
Oznámení o prvním zasedání okrskové volební komise.
29.8.2018 Je zveřejněn aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí.
Výzva.
Aktualizovaný seznam.
18.8.2018 Zahájení zjišťovacího řízení posuzování vlivu na životní prostředí Vedení elektrické energie 2x110kV Slavičín - Slušovice.
Oznámení č.j. KUZL 56967/2018.
7.8.2018 Je zveřejněno Usnesení o elektronické dražbě movitých věcí.
Usnesení č.j. 207 EX 1623/02-28
7.8.2018 Jsou zveřejněny informace o volbách do Zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky.
Doba a místo konání voleb v obci Petrůvka.
Počet členů volební komise.
Počet a sídlo volebních okrsků.
25.7.2018 Dokumenty vydané Odborem dopravy Městského úřadu Luhačovice týkající se opravy silnice mezi okružní křižovatkou nad Luhačovickou přehradou a obcí Petrůvka.
Veřejná vyhláška č. j. MULU 13031/2018
Rozhodnutí č. j. MULU 13044/2018
16.7.2018 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji.
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/084384-Z.
8.7.2018 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj ukončuje mimořádná veterinární opatření nařízená k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje.
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/081571-Z.
8.7.2018 Jsou zveřejněny záměry obce na prodej pozemků v k.ú.Petrůvka u Slavičína.
Záměr č. EKO/02/18
Záměr č. EKO/01/18
29.6.2018 Informace o volbách do senátu PČR volební obvod č. 80 - Zlín.
Oznámení - volby do senátu PČR volební obvod č. 80 - Zlín.
Oznámení o zřízení zvláštního účtu u ČNB.
29.6.2018 Proběhlo 33. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva obce.
29.6.2018 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji.
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/079561-Z.
28.6.2018 Společnost E. ON Distribuce, a.s. upozorňuje, že v katastru obce Petrůvka bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně přerušit dodávku elektrické energie.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie.
28.6.2018 Městský úřad Slavičín oznamuje, že je příslušným registračním úřadem pro podávání a registraci kandidátních listin pro obec Petrůvka.
Podávání kandidátních listin a stanovení počtu podpisů na peticích.
22.6.2018 Informace o stanoveném počtu členů zastupitelstva obce pro následující volební období 2018 – 2022.
Výpis usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva obce Petrůvka konaného dne 20.6.2018
13.6.2018 20.6. se uskuteční 33. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 33.zasedání Zastupitelstva obce.
5.6.2018 Jsou zveřejněny informace o hospodaření obce za rok 2017.
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017
Rozvaha - bilance
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Výkaz zisku a ztráty
Příloha
Zpráva č.551/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ:68731957 za rok 2017
1.6.2018 Byla vydána Změna č. 3 územního plánu obce Petrůvka.
Úplné znění zahrnující právní stav po vydání změny č. 3
Výkres základního členění území
Hlavní výkres – urbanistická koncepce.
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.
Koordinační výkres.
25.5.2018 MUDr. Gottfriedová Tereza v termínu od 11.6. do 15.6.2018 neordinuje z důvodu řádné dovolené.
Zastupuje MUDr. Zemčík Petr (areál Výzkumného ústavu).
18.5.2018 Informace o opravě silnice mezi okružní křižovatkou nad Luhačovickou přehradou a obcí Petrůvka.
Tisková zpráva Ředitelství silnic Zlínského kraje.
18.5.2018 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj mění mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji.
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/061217-Z.
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/061260-Z.
16.5.2018 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj ukončuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – newcastleské choroby.
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/058164-Z.
9.5.2018 Proběhlo 32. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva obce.
Veřejná vyhláška
4.5.2018 Mikroregion Luhačovské Zálesí zveřejnil závěrečný účet za rok 2017 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.
Závěrečný účet za rok 2017.
Zpráva č.j. KUZL 45290/2017.
4.5.2018 Veřejná vyhláška o doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení o konání veřejného projednání.
Veřejná vyhláška č.j. KUZL 30078/2018.
27.4.2018 Finanční úřad pro Zlínský kraj vydal veřejnou vyhlášku týkající se daně z nemovittých věcí za rok 2018.
Veřejná vyhláška č.j. 871549/18/3300-11460-705460.
23.4.2018 30.4. se uskuteční 32. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 32.zasedání Zastupitelstva obce.
14.4.2018 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – newcastleské choroby.
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/046503-Z.
26.3.2018 Nařízení dražby spoluvlastnického podílu na nemovité věci v katastru Petrůvka u Slavičína.
Dražební vyhláška č.j. 1683004/18/2010-80542-109420
26.3.2018 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji.
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/036662-Z.
23.3.2018 Městský úřad Luhačovice, odbor dopravy vydal opatření obecné povahy, v souladu s ustanoveními § 171 a § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, oznamuje zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy.
Veřejná vyhláška č. j. MULU 5179/2018

Dokumenty jsou ve formátu pdf.

Copyright © 2006 - 2017, Obec Petrůvka. Veškeré připomínky a náměty ke stránkám adresujte na: webmaster@obecpetruvka.cz.