O obci Obecní úřad Společenské dění Aktivity Spolky Fotogalerie

AKTUÁLNĚ

K PRODEJI

Z REGIONU

PORADENSTVÍ

Úřední deska - aktuální zprávy z úřadu

18.5.2018 Informace o opravě silnice mezi okružní křižovatkou nad Luhačovickou přehradou a obcí Petrůvka.
Tisková zpráva Ředitelství silnic Zlínského kraje.
18.5.2018 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj mění mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji.
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/061217-Z.
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/061260-Z.
16.5.2018 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj ukončuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – newcastleské choroby.
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/058164-Z.
9.5.2018 Proběhlo 32. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva obce.
Veřejná vyhláška
4.5.2018 Mikroregion Luhačovské Zálesí zveřejnil závěrečný účet za rok 2017 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.
Závěrečný účet za rok 2017.
Zpráva č.j. KUZL 45290/2017.
4.5.2018 Veřejná vyhláška o doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení o konání veřejného projednání.
Veřejná vyhláška č.j. KUZL 30078/2018.
27.4.2018 Finanční úřad pro Zlínský kraj vydal veřejnou vyhlášku týkající se daně z nemovittých věcí za rok 2018.
Veřejná vyhláška č.j. 871549/18/3300-11460-705460.
23.4.2018 30.4. se uskuteční 32. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 32.zasedání Zastupitelstva obce.
14.4.2018 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – newcastleské choroby.
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/046503-Z.
26.3.2018 Nařízení dražby spoluvlastnického podílu na nemovité věci v katastru Petrůvka u Slavičína.
Dražební vyhláška č.j. 1683004/18/2010-80542-109420
26.3.2018 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji.
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/036662-Z.
23.3.2018 Městský úřad Luhačovice, odbor dopravy vydal opatření obecné povahy, v souladu s ustanoveními § 171 a § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, oznamuje zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy.
Veřejná vyhláška č. j. MULU 5179/2018
16.3.2018 Informace o přípravné třídě při ZŠ Slavičín – Vlára pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
Přípravná třída při ZŠ Slavičín – Vlára.
2.3.2018 Proběhlo 31. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva obce.
23.2.2018 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj mění mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji.
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/024183-Z.
12.2.2018 Městský úřad Luhačovice, odbor stavební, oddělení územního plánování, vydal veřejnou vyhlášku Oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy Změny č. 3 Územního plánu Petrůvka.
Veřejná vyhláška č.j.: MULU 2761/2018.
11.2.2018 19.2. se uskuteční 31. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 31.zasedání Zastupitelstva obce.
5.2.2018 Je zveřejněna Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017.
Výroční zpráva.
31.1.2018 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji.
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/014531-Z.
13.1.2018 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji.
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/004906-Z.
6.1.2018 Proběhlo 30. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 30. zasedání Zastupitelstva obce.
Schválený rozpočet na rok 2018
Rozpočtové opatření č.3/2017
Rozpočtový výhled 2019-2022
3.1.2018 Je zveřejněna vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace obce Petrůvka.
Veřejná vyhláška
3.1.2018 Termíny svozu komunálního odpadu v obci Petrůvka v roce 2018.
Harmonogram svozu odpadu - r.2018
11.12.2017 29.12. se uskuteční 30. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 30.zasedání Zastupitelstva obce.
Návrh rozpočtu
Rozpočtový výhled 2019-2022
7.12.2017 Proběhlo 29. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva obce.
Plán zimní údržby místních komunikací na území obce Petrůvka (r.2017-2018)
30.11.2017 Jsou zveřejněny návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2019 – 2020 mikroregionu Jižní Valašsko.
Návrhy rozpočtů mikroregionu Jižní Valašsko.
28.11.2017 Informace týkající se voleb prezidenta ČR, které proběhnou ve dnech 12. a 13. ledna 2018.
Počet a sídlo volebních okrsků.
24.11.2017 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu doručuje návrh aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje.
Veřejná vyhláška č.j. KUZL 79195/2017.
20.11.2017 28.11. se uskuteční 29. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 29.zasedání Zastupitelstva obce.

Dokumenty jsou ve formátu pdf.

Copyright © 2006 - 2017, Obec Petrůvka. Veškeré připomínky a náměty ke stránkám adresujte na: webmaster@obecpetruvka.cz.