O obci Obecní úřad Společenské dění Aktivity Spolky Fotogalerie

AKTUÁLNĚ

K PRODEJI

Z REGIONU

PORADENSTVÍ

Úřední deska - aktuální zprávy z úřadu

16.3.2018 Informace o přípravné třídě při ZŠ Slavičín – Vlára pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
Přípravná třída při ZŠ Slavičín – Vlára.
2.3.2018 Proběhlo 31. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva obce.
23.2.2018 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj mění mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji.
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/024183-Z.
12.2.2018 Městský úřad Luhačovice, odbor stavební, oddělení územního plánování, vydal veřejnou vyhlášku Oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy Změny č. 3 Územního plánu Petrůvka.
Veřejná vyhláška č.j.: MULU 2761/2018.
11.2.2018 19.2. se uskuteční 31. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 31.zasedání Zastupitelstva obce.
5.2.2018 Je zveřejněna Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017.
Výroční zpráva.
31.1.2018 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji.
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/014531-Z.
13.1.2018 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji.
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/004906-Z.
6.1.2018 Proběhlo 30. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 30. zasedání Zastupitelstva obce.
Schválený rozpočet na rok 2018
Rozpočtové opatření č.3/2017
Rozpočtový výhled 2019-2022
3.1.2018 Je zveřejněna vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace obce Petrůvka.
Veřejná vyhláška
3.1.2018 Termíny svozu komunálního odpadu v obci Petrůvka v roce 2018.
Harmonogram svozu odpadu - r.2018
11.12.2017 29.12. se uskuteční 30. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 30.zasedání Zastupitelstva obce.
Návrh rozpočtu
Rozpočtový výhled 2019-2022
7.12.2017 Proběhlo 29. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva obce.
Plán zimní údržby místních komunikací na území obce Petrůvka (r.2017-2018)
30.11.2017 Jsou zveřejněny návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2019 – 2020 mikroregionu Jižní Valašsko.
Návrhy rozpočtů mikroregionu Jižní Valašsko.
28.11.2017 Informace týkající se voleb prezidenta ČR, které proběhnou ve dnech 12. a 13. ledna 2018.
Počet a sídlo volebních okrsků.
24.11.2017 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu doručuje návrh aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje.
Veřejná vyhláška č.j. KUZL 79195/2017.
20.11.2017 28.11. se uskuteční 29. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 29.zasedání Zastupitelstva obce.
15.11.2017 Městský úřad Luhačovice, odbor dopravy vydal opatření obecné povahy, kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, stanoví místní úpravu provozu u budovy hasičské zbrojnice Petrůvka.
Veřejná vyhláška č. j. MULU 19184/2017
9.11.2017 Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, vydává následující opatření obecné povahy.
Veřejná vyhláška.
9.11.2017 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje další mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji.
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/135019-Z.
7.11.2017 Městský úřad Luhačovice, odbor dopravy vydal veřejnou vyhlášku týkající se místní úpravy provozu na silnici II/493.
Veřejná vyhláška č. j. MULU 18502/2017
6.11.2017 Proběhlo 28. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce.
Rozpočtové opatření č.2
26.10.2017 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem Plánu péče o Přírodní památku U Petrůvky na období 2018 – 2027.
Oznámení č.j. 01919/BK/17/ozn
22.10.2017 30.10. se uskuteční 28. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 28.zasedání Zastupitelstva obce.
3.10.2017 Informace týkající se voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které proběhnou ve dnech 20. a 21. října 2017.
Doba a místo konání voleb v obci Petrůvka.
18.9.2017 Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, vydává následující opatření obecné povahy.
Veřejná vyhláška.
11.9.2017 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji.
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/107404-Z.
6.9.2017 V sobotu 16.9. proběhne v obci sběr nebezpečného odpadu.
Podrobné informace ke sběru nebezpečného odpadu.
5.9.2017 Informace týkající se voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které proběhnou ve dnech 20. a 21. října 2017.
Počet členů volební komise.
Počet a sídlo volebních okrsků.
26.8.2017 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje další mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji.
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/101153-Z.
Vzor objednávky laboratorního vyšetření.
18.8.2017 Proběhlo 27. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce.
8.8.2017 Městský úřad Luhačovice, odbor stavební, oddělení územního plánování, vydal veřejnou vyhlášku Doručení návrhu Změny č. 2 Územního plánu Petrůvka.
Veřejná vyhláška č.j.: MULU 12982/2017.
6.8.2017 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji.
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/093636-Z.
6.8.2017 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje další mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji.
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/092805-Z.
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/093085-Z.

Dokumenty jsou ve formátu pdf.

Copyright © 2006 - 2017, Obec Petrůvka. Veškeré připomínky a náměty ke stránkám adresujte na: webmaster@obecpetruvka.cz.