O obci Obecní úřad Společenské dění Aktivity Spolky Fotogalerie

AKTUÁLNĚ

K PRODEJI

Z REGIONU

PORADENSTVÍ

Úřední deska - aktuální zprávy z úřadu

30.4.2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - příjemce obec Petrůvka.
Podrobné informace.
25.4.2019 Aktuální informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2019 a informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2019.
Informační leták.
20.4.2019 Zdravotní ústav dělá akci na základní rozbor vody ze studny pro občany.
Informační leták.
20.4.2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - příjemce Moravská Vodárenská, a.s.
Podrobné informace.
12.4.2019 Ve středu 17.4. se uskuteční den otevřených dveří policie Slavičín.
Podrobné informace.
8.4.2019 V pondělí 15.4. se uskuteční 5. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 5.zasedání Zastupitelstva obce.
25.3.2019 Zápis budoucích prvňáčků pro školní rok 2019/2020 a dětí do přípravné třídy se v ZŠ Slavičín - Vlára uskuteční ve středu 3. dubna a čtvrtek 4. dubna 2019 v době od 12.30 do 17.00 hodin v budově I. stupně, K Hájenkám 354. Zápis do 1. třídy se týká dětí s datem narození od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Zákonní zástupci budoucích prvňáčků s sebou přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz k ověření adresy trvalého bydliště. Rodiče, kteří pro své dítě požádají o odklad povinné školní docházky, a nově také předškoláků v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, mohou své děti přihlásit do přípravné třídy při ŽS Slavičín -Vlára.
Podrobné informace se dozvíte z webových stránek školy www.zsslaicin.cz
25.3.2019 Obec Petrůvka a ostatní pořadatelé zvou na společné setkání rodičů, dětí a všech (zájemců, dobrovolníků), kteří chtějí udělat něco pro aktivity dětí v obci.
Sekání se uskuteční v sobotu 30.3.2019, 16:30 hod., v kulturním důmě č.p. 39.
Téma setkání: diskuze o využití volného času dětí, kroužky, zájem rodičů a dětí.
18.3.2019 Termíny a podrobné informace o přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad a o sběru nebezpečného odpadu v obci.
Sběr nebezpečného odpadu.
Přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad.
16.3.2019 Je zveřejněna veřejná vyhláška vydaná Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky.
Veřejná vyhláška č.j.SR/0150/US/2018-2.
24.2.2019 Je zveřejněna Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018.
Výroční zpráva o poskytování informací.
19.2.2019 Proběhlo 4. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis ze 4.zasedání Zastupitelstva obce
18.2.2019 Odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice vydal veřejnou vyhlášku o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích silnice II. a III. třídy na území správního obvodu Luhačovice.
Veřejná vyhláška č. j. MULU -3223/2019/26/RoJ
1.2.2019 V pátek 8.2. se uskuteční 4. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 4.zasedání Zastupitelstva obce.
14.1.2019 Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín nabízí ZDARMA přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.
Podrobnější informace
7.1.2019 Proběhlo 3. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 3.zasedání Zastupitelstva obce
Rozpočtové opatření č.3/2018
Rozpočet obce na rok 2019
Rozpočtový výhled na roky 2020 až 2022.
Provozní řád kulturního domu - budova č. p 39
Provozní řád lyžařské chaty
3.1.2019 Jsou zveřejněny dokumenty týkající se rozpočtu mikroregionu Valašské Klobucko.
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2019.
Schválený rozpočet na rok 2019.
Oznámení o zveřejnění schválené úpravy - střednědobý výhled 2019-2021.
Úprava - střednědobý výhled 2019-2021.
21.12.2018 V pátek 28.12. se uskuteční 3. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 3.zasedání Zastupitelstva obce.
20.12.2018 Svoz odpadu o vánočních svátcích a na přelomu roku proběhne v následujících termínech:
  • pondělí 24.12.2018
  • pondělí 31.12.2018
3.12.2018 Je zveřejněn návrh rozpočtu na rok 2019 Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko.
Oznámení.
3.12.2018 Je zveřejněn návrh rozpočtu obce na rok 2019.
Návrh rozpočtu na rok 2019.
Rozpočtový výhled na roky 2020 až 2022.
30.11.2018 Proběhlo 2. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce.
Rozpočtové opatření č.2/2018
Výše poplatku za komunální odpad (r.2019).
Informace občanům k platbě za komunální odpad.
Územní studie Petrůvka, lokalita US 1
26.11.2018 Úplné znění Nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále jen „AMP“) ve Zlínském kraji
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/134101-Z.
12.11.2018 Veřejná vyhláška o doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a úplného znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č.2.
Veřejná vyhláška č.j. KUZL 77351/2018.
8.11.2018 16.11. se uskuteční 2. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 2.zasedání Zastupitelstva obce.
5.11.2018 Proběhlo ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrůvka.
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce.
23.10.2018 30.10. se uskuteční ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrůvka.
Program ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrůvka
9.10.2018 Je zveřejněno Usnesení o provedení elektronické dražby nemovité věci.
Usnesení č.j. 203 Ex 49246/17-41
8.10.2018 Je zveřejněn zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce.
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce.
27.9.2018 Proběhlo 34. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 34. zasedání Zastupitelstva obce.
Plán zimní údržby místních komunikací na území obce Petrůvka (r.2018-2019)
24.9.2018 V pátek 28.9.2018 v 17:00 proběhne v kulturním areálu diskuze s občany k problematice výběru stočného v naší obci.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
24.9.2018 Závěr zjišťovacího řízení posuzování vlivu na životní prostředí Vedení elektrické energie 2x110kV Slavičín - Slušovice.
Závěr zjišťovacího řízení č.j. KUZL 54754/2018.

Dokumenty jsou ve formátu pdf.

Copyright © 2006 - 2019, Obec Petrůvka. Veškeré připomínky a náměty ke stránkám adresujte na: webmaster@obecpetruvka.cz.