O obci Obecní úřad Společenské dění Aktivity Spolky Fotogalerie

AKTUÁLNĚ

K PRODEJI

Z REGIONU

PORADENSTVÍ

Úřední deska - aktuální zprávy z úřadu

6.1.2020 Informace z Mikroregionu Valašské Klobucko.
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2020
Schválený rozpočet na rok 2020
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření v roce 2020
3.1.2020 Proběhlo 9. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva obce
Rozpočtové opatření č.4/2019
Schválený rozpočet obce na rok 2020
Rozpočtový výhled 2021-2023
20.12.2019 27.12. se uskuteční 9. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 9.zasedání Zastupitelstva obce.
12.12.2019 Je zveřejněn návrh rozpočtu obce na rok 2020 a rozpočtový výhled na roky 2021 až 2023.
Rozpočtový výhled 2021-2023 (návrh)
Návrh rozpočtu na rok 2020.
11.12.2019 Valné hromada Mikroregionu Luhačovské Zálesí schválila následující dokumenty:
Rozpočtový výhled MLZ na roky 2021-2023.
Rozpočet MLZ na rok 2020.
1.12.2019 Proběhlo 8. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 8.zasedání Zastupitelstva obce
Rozpočtové opatření č.3/2019
Obecně závazná vyhláška Č.j.1/2019
Obecně závazná vyhláška Č.j.2/2019
Obecně závazná vyhláška Č.j.3/2019
Plán zimní údržby místních komunikací na území obce Petrůvka (r.2019-2020)
Les – systém náležité péče
26.11.2019 Informace z Mikroregionu Valašské Klobucko.
Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2020.
Návrh rozpočtu na rok 2020
Oznámení o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu 2020-2022
Návrh střednědobého výhledu 2020-2020
25.11.2019 Veřejná doprava v kraji dozná změn. Každoročně dochází v prosinci ke změně jízdních řádů. Hlavní změnou ve Zlínském kraji však bude zavedení nového tarifního systému.
Informační leták.
15.11.2019 22.11. se uskuteční 7. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 8.zasedání Zastupitelstva obce.
21.10.2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Místní úprava provozu na silnici II/493
Veřejná vyhláška č.j. MULU -21494/2019/26/RoJ
4.10.2019 Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky oznamuje, že v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude v katastrálním území Petrůvka u Slavičína obce Petrůvka provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu.
Oznámení č.j. RO-5/2019-737
1.10.2019 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji.
Nařízení č.j. SVS/2019/117536-Z
6.9.2019 Státní pozemkový úřad zveřejnil veřejnou nabídku pozemků dle § 11a odst. 4) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Žádost č.j. SPU 349376/2019/525103/He
5.9.2019 Proběhlo 7. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis ze 7.zasedání Zastupitelstva obce
Rozpočtové opatření č.2/2019
4.9.2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Výzva.
30.8.2019 Hasičský záchranný sbor České republiky vydal informační leták - bezpečnostní desatero k zabezpečení svých domovů proti požáru.
Bezpečnostní desatero.
23.8.2019 30.8. se uskuteční 7. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 7.zasedání Zastupitelstva obce.
9.8.2019 Zlínský kraj vyhlašuje Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III 10. září 2019 a elektronický příjem žádostí o poskytnutí dotace spustí 15. října 2019 v 8:00 hod.
Informační leták.
1.7.2019 Informace o hospodaření mikroregionu Valašské Klobucko.
Oznámení o zveřejňování závěrečného účtu mikroregionu za rok 2018
Závěrečný účet za rok 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Dokumenty jsou ve formátu pdf.

Copyright © 2006 - 2019, Obec Petrůvka. Veškeré připomínky a náměty ke stránkám adresujte na: webmaster@obecpetruvka.cz.