O obci Obecní úřad Společenské dění Aktivity Spolky Fotogalerie

AKTUÁLNĚ

K PRODEJI

Z REGIONU

PORADENSTVÍ

Úřední deska - aktuální zprávy z úřadu

18.9.2017 Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, vydává následující opatření obecné povahy.
Veřejná vyhláška.
11.9.2017 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji.
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/107404-Z.
6.9.2017 V sobotu 16.9. proběhne v obci sběr nebezpečného odpadu.
Podrobné informace ke sběru nebezpečného odpadu.
5.9.2017 Informace týkající se voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které proběhnou ve dnech 20. a 21. října 2017.
Počet členů volební komise.
Počet a sídlo volebních okrsků.
26.8.2017 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje další mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji.
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/101153-Z.
Vzor objednávky laboratorního vyšetření.
18.8.2017 Proběhlo 27. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce.
8.8.2017 Městský úřad Luhačovice, odbor stavební, oddělení územního plánování, vydal veřejnou vyhlášku Doručení návrhu Změny č. 2 Územního plánu Petrůvka.
Veřejná vyhláška č.j.: MULU 12982/2017.
6.8.2017 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji.
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/093636-Z.
6.8.2017 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje další mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji.
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/092805-Z.
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/093085-Z.
31.7.2017 7.8. se uskuteční 27. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 27.zasedání Zastupitelstva obce.
29.7.2017 Městský úřad Luhačovice, odbor životního prostředí, oznamuje tímto zahájení správního řízení podle § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), o vyloučení vstupu do lesa podle ustanovení § 19 odst. 3 lesního zákona na dobu od vydání rozhodnutí do 30.9.2017
Veřejná vyhláška č.j. MULU 12280/2017/27/HU.
26.7.2017 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje další mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji..
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/088445-Z.
13.7.2017 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje další mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji..
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/084733-Z.
7.7.2017 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji..
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/081368-Z.
30.6.2017 Proběhlo 26. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva obce.
Rozpočtové opatření č.1
18.6.2017 Městský úřad Luhačovice, odbor dopravy vydal veřejnou vyhlášku týkající se přechodné úpravy provozu v souvislosti s označením částečné uzavírky provozu.
Veřejná vyhláška č. j. MULU 10024/2017
11.6.2017 19.6. se uskuteční 26. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 26.zasedání Zastupitelstva obce.
5.6.2017 Jsou zveřejněny informace o hospodaření obce za rok 2016.
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016
Rozvaha - bilance
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Výkaz zisku a ztráty
Příloha
Zpráva č.62/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ:68731957 za rok 2016
29.5.2017 Proběhlo 25. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce.
29.5.2017 Jsou zveřejněny dokumenty Mikroregionu Jižní Valašsko týkající se závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2016.
Dokumenty sdružení.
22.5.2017 26.5. se uskuteční 25. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 25.zasedání Zastupitelstva obce.
9.5.2017 Proběhlo 24. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce.
Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace v majetku obce Petrůvka na období 2017-2026
26.4.2017 Obec Petrůvka vyhlašuje v souladu s Metodickým pokynem Zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 veřejnou zakázku malé hodnoty na akci: “ Energetické úspory KD v Petrůvce “.
Výzva k předložení nabídky
21.4.2017 Finanční úřad pro Zlínský kraj vydal veřejnou vyhlášku týkající se daně z nemotých věcí za rok 2017.
Veřejná vyhláška č. j. 875123/17/3300-11460-705460
21.4.2017 Městský úřad Luhačovice, odbor dopravy vydal veřejnou vyhlášku týkající se úpravy provozu na místní komunikaci.
Veřejná vyhláška č. j. MULU 6526/2017

Dokumenty jsou ve formátu pdf.

Copyright © 2006 - 2017, Obec Petrůvka. Veškeré připomínky a náměty ke stránkám adresujte na: webmaster@obecpetruvka.cz.