O obci Obecní úřad Společenské dění Aktivity Spolky Fotogalerie

AKTUÁLNĚ

K PRODEJI

Z REGIONU

PORADENSTVÍ

Úřední deska - aktuální zprávy z úřadu

20.11.2017 28.11. se uskuteční 29. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 29.zasedání Zastupitelstva obce.
15.11.2017 Městský úřad Luhačovice, odbor dopravy vydal opatření obecné povahy, kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, stanoví místní úpravu provozu u budovy hasičské zbrojnice Petrůvka.
Veřejná vyhláška č. j. MULU 19184/2017
9.11.2017 Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, vydává následující opatření obecné povahy.
Veřejná vyhláška.
9.11.2017 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje další mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji.
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/135019-Z.
7.11.2017 Městský úřad Luhačovice, odbor dopravy vydal veřejnou vyhlášku týkající se místní úpravy provozu na silnici II/493.
Veřejná vyhláška č. j. MULU 18502/2017
6.11.2017 Proběhlo 28. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce.
Rozpočtové opatření č.2
26.10.2017 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem Plánu péče o Přírodní památku U Petrůvky na období 2018 – 2027.
Oznámení č.j. 01919/BK/17/ozn
22.10.2017 30.10. se uskuteční 28. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 28.zasedání Zastupitelstva obce.
3.10.2017 Informace týkající se voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které proběhnou ve dnech 20. a 21. října 2017.
Doba a místo konání voleb v obci Petrůvka.
18.9.2017 Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, vydává následující opatření obecné povahy.
Veřejná vyhláška.
11.9.2017 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji.
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/107404-Z.
6.9.2017 V sobotu 16.9. proběhne v obci sběr nebezpečného odpadu.
Podrobné informace ke sběru nebezpečného odpadu.
5.9.2017 Informace týkající se voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které proběhnou ve dnech 20. a 21. října 2017.
Počet členů volební komise.
Počet a sídlo volebních okrsků.
26.8.2017 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje další mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji.
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/101153-Z.
Vzor objednávky laboratorního vyšetření.
18.8.2017 Proběhlo 27. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce.
8.8.2017 Městský úřad Luhačovice, odbor stavební, oddělení územního plánování, vydal veřejnou vyhlášku Doručení návrhu Změny č. 2 Územního plánu Petrůvka.
Veřejná vyhláška č.j.: MULU 12982/2017.
6.8.2017 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji.
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/093636-Z.
6.8.2017 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje další mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji.
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/092805-Z.
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/093085-Z.
31.7.2017 7.8. se uskuteční 27. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 27.zasedání Zastupitelstva obce.
29.7.2017 Městský úřad Luhačovice, odbor životního prostředí, oznamuje tímto zahájení správního řízení podle § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), o vyloučení vstupu do lesa podle ustanovení § 19 odst. 3 lesního zákona na dobu od vydání rozhodnutí do 30.9.2017
Veřejná vyhláška č.j. MULU 12280/2017/27/HU.
26.7.2017 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje další mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji..
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/088445-Z.
13.7.2017 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje další mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji..
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/084733-Z.
7.7.2017 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji..
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/081368-Z.
30.6.2017 Proběhlo 26. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva obce.
Rozpočtové opatření č.1
18.6.2017 Městský úřad Luhačovice, odbor dopravy vydal veřejnou vyhlášku týkající se přechodné úpravy provozu v souvislosti s označením částečné uzavírky provozu.
Veřejná vyhláška č. j. MULU 10024/2017
11.6.2017 19.6. se uskuteční 26. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 26.zasedání Zastupitelstva obce.

Dokumenty jsou ve formátu pdf.

Copyright © 2006 - 2017, Obec Petrůvka. Veškeré připomínky a náměty ke stránkám adresujte na: webmaster@obecpetruvka.cz.