O obci Obecní úřad Společenské dění Aktivity Spolky Fotogalerie

AKTUÁLNĚ

K PRODEJI

Z REGIONU

PORADENSTVÍ

Úřední deska - aktuální zprávy z úřadu

21.10.2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Místní úprava provozu na silnici II/493
Veřejná vyhláška č.j. MULU -21494/2019/26/RoJ
4.10.2019 Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky oznamuje, že v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude v katastrálním území Petrůvka u Slavičína obce Petrůvka provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu.
Oznámení č.j. RO-5/2019-737
1.10.2019 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji.
Nařízení č.j. SVS/2019/117536-Z
6.9.2019 Státní pozemkový úřad zveřejnil veřejnou nabídku pozemků dle § 11a odst. 4) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Žádost č.j. SPU 349376/2019/525103/He
5.9.2019 Proběhlo 7. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis ze 7.zasedání Zastupitelstva obce
Rozpočtové opatření č.2/2019
4.9.2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Výzva.
30.8.2019 Hasičský záchranný sbor České republiky vydal informační leták - bezpečnostní desatero k zabezpečení svých domovů proti požáru.
Bezpečnostní desatero.
23.8.2019 30.8. se uskuteční 7. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 7.zasedání Zastupitelstva obce.
9.8.2019 Zlínský kraj vyhlašuje Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III 10. září 2019 a elektronický příjem žádostí o poskytnutí dotace spustí 15. října 2019 v 8:00 hod.
Informační leták.
1.7.2019 Informace o hospodaření mikroregionu Valašské Klobucko.
Oznámení o zveřejňování závěrečného účtu mikroregionu za rok 2018
Závěrečný účet za rok 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
28.6.2019 Proběhlo 6. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 6.zasedání Zastupitelstva obce
10.6.2019 18.6. se uskuteční 6. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 6.zasedání Zastupitelstva obce.
7.6.2019 Informace o hospodaření mikroregionu Valašské Klobucko.
Návrh závěrečného účtu 2018
Rozvaha 2018
Výkaz zisku a ztráty 2018
Příloha 2018
Oznámení občanům
FIN 2-12
2.6.2019 Je zveřejněna zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka za rok 2018.
Zpráva č. 417/2018/EKO.
2.6.2019 Je zveřejněn návrh závěrečného účtu hospodaření obce Petrůvka za rok 2018.
Návrh závěrečného účtu za rok 2018.
30.5.2019 Je zveřejněn schválený rozpočet Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko na rok 2019
Rozpočet.
30.5.2019 Je zveřejněn závěrečný účet hospodaření MLZ za rok 2018 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MLZ.
Závěrečný účet hospodaření MLZ za rok 2018.
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MLZ.
30.4.2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - příjemce obec Petrůvka.
Podrobné informace.
25.4.2019 Aktuální informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2019 a informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2019.
Informační leták.
24.4.2019 Proběhlo 5. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis z 5.zasedání Zastupitelstva obce
20.4.2019 Zdravotní ústav dělá akci na základní rozbor vody ze studny pro občany.
Informační leták.
20.4.2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - příjemce Moravská Vodárenská, a.s.
Podrobné informace.
12.4.2019 Ve středu 17.4. se uskuteční den otevřených dveří policie Slavičín.
Podrobné informace.
8.4.2019 V pondělí 15.4. se uskuteční 5. zasedání Zastupitelstva obce.
Program 5.zasedání Zastupitelstva obce.
25.3.2019 Zápis budoucích prvňáčků pro školní rok 2019/2020 a dětí do přípravné třídy se v ZŠ Slavičín - Vlára uskuteční ve středu 3. dubna a čtvrtek 4. dubna 2019 v době od 12.30 do 17.00 hodin v budově I. stupně, K Hájenkám 354. Zápis do 1. třídy se týká dětí s datem narození od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Zákonní zástupci budoucích prvňáčků s sebou přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz k ověření adresy trvalého bydliště. Rodiče, kteří pro své dítě požádají o odklad povinné školní docházky, a nově také předškoláků v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, mohou své děti přihlásit do přípravné třídy při ŽS Slavičín -Vlára.
Podrobné informace se dozvíte z webových stránek školy www.zsslaicin.cz
25.3.2019 Obec Petrůvka a ostatní pořadatelé zvou na společné setkání rodičů, dětí a všech (zájemců, dobrovolníků), kteří chtějí udělat něco pro aktivity dětí v obci.
Sekání se uskuteční v sobotu 30.3.2019, 16:30 hod., v kulturním důmě č.p. 39.
Téma setkání: diskuze o využití volného času dětí, kroužky, zájem rodičů a dětí.
18.3.2019 Termíny a podrobné informace o přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad a o sběru nebezpečného odpadu v obci.
Sběr nebezpečného odpadu.
Přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad.
16.3.2019 Je zveřejněna veřejná vyhláška vydaná Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky.
Veřejná vyhláška č.j.SR/0150/US/2018-2.
24.2.2019 Je zveřejněna Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018.
Výroční zpráva o poskytování informací.
19.2.2019 Proběhlo 4. zasedání Zastupitelstva obce.
Zápis ze 4.zasedání Zastupitelstva obce
18.2.2019 Odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice vydal veřejnou vyhlášku o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích silnice II. a III. třídy na území správního obvodu Luhačovice.
Veřejná vyhláška č. j. MULU -3223/2019/26/RoJ

Dokumenty jsou ve formátu pdf.

Copyright © 2006 - 2019, Obec Petrůvka. Veškeré připomínky a náměty ke stránkám adresujte na: webmaster@obecpetruvka.cz.