O obci Obecní úřad Společenské dění Aktivity Spolky Fotogalerie

AKTUÁLNĚ

K PRODEJI

Z REGIONU

PORADENSTVÍ

Další údaje a informace pro občany

Způsob založení Obec je základním územním samosprávním společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obce se řídí zejména zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
Rozpočet Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Získání informací Obecní úřad poskytuje informace zveřejněním nebo na základě žádosti. Informace jsou zveřejňovány na úřední desce, na stránkách www.obecpetruvka.cz. V úředních hodinách jsou informace dostupné na obecním úřadě. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně, písemně nebo prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
Osobní údaje Informace o zpracování osobních údajů
Příjem podání Písemně nebo přímo na obecním úřadě.
Opravné prostředky Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce nebo v přestupkové řízení, učiněné ve správním řízení, se podávají poštou nebo v kanceláři obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatření orgánů obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení Krajskému úřadu ve Zlíně, odboru právnímu a legislativnímu.
Přehled poskytnutých informací
na základě zákona 106/1999 Sb.
Přehled
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2014
Formuláře Žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce
Vyúčtování poskytnuté finanční dotace z rozpočtu obce
Řešení životních situací Portál Veřejné správy
Předpisy zákon č. 128/2000 Sb
zákon č. 106/1999 Sb
Sazebník úhrad nevyplněno
Výroční zpráva nevyplněno
Zřizované organizace Knihovna
SDH
Správní obvody a úřady Finanční úřad: Zlínský kraj
Katastrální úřad: Luhačovice
Matrika: Slavičín
Stavební úřad: Zlín
Poradenství pro spotřebitele Sdružení obrany spotřebitelů ČR

Copyright © 2006 - 2011, Obec Petrůvka. Veškeré připomínky a náměty ke stránkám adresujte na: webmaster@obecpetruvka.cz.