O obci Obecní úřad Společenské dění Aktivity Spolky Fotogalerie

AKTUÁLNĚ

K PRODEJI

Z REGIONU

PORADENSTVÍ

Knihovna

Tradice místní knihovny je velká a sahá do dvacátých let minulého století, kdy byla v obci založena Masarykova jednota. Dne 2.února 1922 byla na schůzi výboru Masarykovy jednoty a dvou členů představenstva obce Petrůvky sepsána knihovní smlouva s obcí. Masarykova jednota vzala na sebe funkci knihovny veřejné a obec se zavázala, že každý rok bude vyplácet zákonem stanovenou položku dopředu za každého občana. Např. za rok 1920 připadá na každého obyvatele padesát haléřů a celkový vyplacený příspěvek činí 183,50 Kč. Knihovna za dobu své existence vystřídala několik míst. Od roku 1933 je umístěna k v nové budově hasičské zbrojnice a obecního úřadu č.p.41 (pozdějšího MNV), dále byla přemístěna v budově č.p.39 (kde sídlil MNV), pak v budově staré školy - v obecním domě. Od roku 2000 je umístěna v budově obecního úřadu.

Evidence čtenářů je vedena od 1.září 1922. V roce 1926 bylo 56 čtenářů, přečteno bylo 434 knih. V roce 1930, bylo 59 čtenářů a přečteno 659 knih. Záznamy ukazují, že mezi první knihovníky patřil František Gottfried (pozdější starosta z čísla 14). Následovali pak pan Smýkal, Josef Suchánek, Emil Remeš, Josef Adámek, Alois Vavrys, Rostislav Bača, František Kovařík, Bohumil Rak.

Od roku 1962 do roku 2016 byl dlouholetým knihovníkem Otakar Maléř, který zažil všechny knihovní místa, kde byla obecní knihovna umístěna. Za jeho působení došlo k výraznému rozvoji místní knihovny. Za svou práci byl oceněn knihovnickým střediskem v Luhačovicích, kterým je místní knihovna řízena.

V roce 2017 byla knihovna zapojena do regionálního knihovního systému luhačovicka. Díky zajištění provozu knihovního systému Městskou knihovnou Luhačovice (resp. odbornými pracovnicemi knihovny) se dosáhlo zvýšení profesionality při správě systému a databáze knih naší malé knihovny. Připojením do regionálního systému může navíc naše knihovna sdílet svou databázi knih v katalogu luhačovicka.

Otakar Maléř Ocenění pana Maléře

Otakar Maléř Ocenění pana Maléře

Místní knihovna Prostory místní knihovny

Místní knihovna Vybavení místní knihovny

Úřední hodiny: Středa: 16.00 - 18.00

Copyright © 2006 - 2017, Obec Petrůvka. Veškeré připomínky a náměty ke stránkám adresujte na: webmaster@obecpetruvka.cz.