O obci Obecní úřad Společenské dění Aktivity Spolky Fotogalerie

AKTUÁLNĚ

K PRODEJI

Z REGIONU

PORADENSTVÍ

Dokumenty vydané Obecním úřadem Petrůvka

Legislativní dokumenty
Datum zveřejnění Dokument Popis
Platné
1.1.2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 Požární řád obce Petrůvka (aktualizace příloh).
30.12.2017 Příloha č.2 vyhlášky č.2/2007 Výše poplatku za komunální odpad (r.2019).
27.9.2018 Plán zimní údržby místních komunikací na území obce Petrůvka (r.2018-2019) Základní dokument pro provádění prací spojených se zimní údržbou místních komunikací.
9.5.2018 Veřejná vyhláška Oznámení vydání opatření obecné povahy změny č. 3 územního plánu Petrůvka.
4.1.2017 Obecně závazná vyhláška Č.j.1/2016 O vedení technické mapy obce Petrůvka.
15.10.2015 Obecně závazná vyhláška Č.j.2/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem vznikajícího na katastrálním území obce Petrůvka
15.10.2015 Směrnice č. 1/2015 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
15.10.2015 Jednací řád Zastupitelstva obce Petrůvka Pravidla o zásadách jednání Zastupitelstva obce.
18.9.2015 Nařízení obce Č.j.1/2015 Nařízení obce o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
18.9.2015 Obecně závazná vyhláška Č.j.1/2015 Zrušení obecně závazné vyhlášky obce Petrůvka č. 6/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
25.5.2015 Kanalizační řád obce Petrůvka Podmínky, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa v příslušném množství a určené koncentraci znečistění v souladu s vodohospodářskými právními normami.
10.10.2013 Obecně závazná vyhláška Č.j.1/2013 Zrušení obecně závazné vyhlášky obce Petrůvka č. 2/2008 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.
27.12.2011 Obecně závazná vyhláška Č.j.1/2012 O místním poplatku ze psů .
14.9.2009 Veřejná vyhláška Oznámení vydání opatření obecné povahy Územního plánu Petrůvka.
19.8.2007 Obecně závazná vyhláška Č.j.4/2007 Vyhláška stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Petrůvka.
19.8.2007 Obecně závazná vyhláška Č.j.3/2007 O podmínkách spalování suchých rostlinných materiálů.
8.1.2007 Obecně závazná vyhláška Č.j.2/2007
Registrační formulář
O poplatku za komunální odpad vznikající na území obce Petrůvka.
Neplatné
7.12.2017 Plán zimní údržby místních komunikací na území obce Petrůvka (r.2017-2018) Základní dokument pro provádění prací spojených se zimní údržbou místních komunikací.
12.12.2016 Plán zimní údržby místních komunikací na území obce Petrůvka (r.2016-2017) Základní dokument pro provádění prací spojených se zimní údržbou místních komunikací.
8.1.2016 Příloha č.2 vyhlášky č.2/2007 Výše poplatku za komunální odpad (r.2016).
28.11.2015 Plán zimní údržby místních komunikací na území obce Petrůvka (r.2015-2016) Základní dokument pro provádění prací spojených se zimní údržbou místních komunikací.
30.12.2013 Příloha č.2 vyhlášky č.2/2007 Výše poplatku za komunální odpad (r.2014).
8.1.2007 Obecně závazná vyhláška Č.j.1/2007 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem vznikajícího na katastrálním území obce Petrůvka
27.11.2014 Jednací řád Zastupitelstva obce Petrůvka Pravidla o zásadách jednání Zastupitelstva obce.
18.9.2015 Obecně závazná vyhláška Č.j.6/2007 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
10.10.2013 Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.
1.12.2011 Kanalizační řád obce Petrůvka Podmínky, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa v příslušném množství a určené koncentraci znečistění v souladu s vodohospodářskými právními normami.
18.11.2009 Plán zimní údržby místních komunikací na území obce Petrůvka Základní dokument pro provádění prací spojených se zimní údržbou místních komunikací.
19.8.2007 Obecně závazná vyhláška Č.j.5/2007 O místním poplatku ze psů .
28.12.2012 Příloha č.2 vyhlášky č.2/2007 Výše poplatku za komunální odpad (r.2013).
27.12.2011 Příloha č.2 vyhlášky č.2/2007 Výše poplatku za komunální odpad (r.2012).
27.12.2010 Příloha č.2 vyhlášky č.2/2007 Výše poplatku za komunální odpad (r.2011).
4.1.2010 Příloha č.2 vyhlášky č.2/2007 Výše poplatku za komunální odpad (r.2010).
13.1.2009 Příloha č.2 vyhlášky č.2/2007 Výše poplatku za komunální odpad (r.2009).
15.1.2008 Příloha č.2 vyhlášky č.2/2007 Výše poplatku za komunální odpad (r.2008).
10.2.2008 Veřejná vyhláška SR/01/2008 Obec Petrůvka vydala vyhlášku týkající se p.Libora Štekláče, Petrůvka 103.
5.2.2007 Veřejná vyhláška Č.j.SR/01/2006 Obec Petrůvka vydala vyhlášku týkající se p.Jana Bači, Petrůvka 35.

Dokumenty jsou ve formátu pdf.

Copyright © 2006 - 2015, Obec Petrůvka. Veškeré připomínky a náměty ke stránkám adresujte na: webmaster@obecpetruvka.cz.