O obci Obecní úřad Společenské dění Aktivity Spolky Fotogalerie

AKTUÁLNĚ

K PRODEJI

Z REGIONU

PORADENSTVÍ

Dokumenty vydané dalšími úřady

Legislativní dokumenty
Datum zveřejnění Dokument Popis
21.4.2017 Veřejná vyhláška č. j. 875123/17/3300-11460-705460 Veřejná vyhláška finančního úřadu pro Zlínský kraj.
21.4.2017 Veřejná vyhláška č. j. MULU 6526/2017 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Místní úprava provozu na místní komunikaci.
10.8.2016 Veřejná vyhláška č. j. MULU 13106/2016 Veřejná vyhláška o stanovení přechodné úpravy provozu č. 39/2016.
21.7.2016 Veřejná vyhláška č. j. MULU 11681/2016 Veřejná vyhláška o stanovení přechodné úpravy provozu č. 34/2016.
27.4.2016 Veřejná vyhláška č. j. 905976/16/3300-11460-705460 Veřejná vyhláška finančního úřadu pro Zlínský kraj.
29.11.2013 Oznámení č.j.MULU 19583/2013 Oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou - Kanalizační řád obce Petrůvka.
29.11.2013 Veřejná vyhláška č.j.MULU 19567/2013 Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Petrůvka.
22.5.2012 Nařízení města Luhačovice 1/2012 Město Luhačovice vydalo nařízení o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.
13.4.2012 Veřejná vyhláška č.j.KUZL 22591/2012 Odbor územního plánování a stavebního řádu vydal veřejnou vyhlášku o veřejném projednání návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje včetně Vyhodnocení vlivů návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje ZK na udržitelný rozvoj území a o vystavení návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje včetně Vyhodnocení vlivů návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje ZK na udržitelný rozvoj území.
18.11.2011 Veřejná vyhláška Č.j.23516/2011/24 Městský úřad Luhačovice vydal veřejnou vyhlášku o oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 1 Územního plánu Petrůvka.
22.9.2008 Veřejná vyhláška Č.j.KUZL 61102/2008 ÚP Krajský úřad Zlínského kraje vydal veřejnou vyhlášku o vydání opatření obecné povahy zásad územního rozvoje Zlínského kraje.
24.6.2008 Veřejná vyhláška Č.j.22301/08/306971/6583 Finanční úřad ve Valašských Kloboukách vydal vyhlášku pro daňový subjekt: Libor Štekláč, Petrůvka 90
30.5.2008 Veřejná vyhláška KUZL 31979/2008 ÚP Krajský úřad Zlínského kraje vydal veřejnou vyhlášku o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a o vystavení návrhu opatření obecné povahy Zásad územního rozvoje Zlínského kraje.
25.1.2008 Nařízení č.1/2008 Nařízení Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj
25.1.2008 Nařízení č.6/2007 Nařízení Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj
25.1.2008 Nařízení č.5/2007 Nařízení Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj
11.1.2008 Veřejná vyhláška Č.j.543/08304971/6020 Finanční úřad v Luhačovicích vydal vyhlášku pro daňový subjekt: Petr Gabrhel, Petrůvka 42
20.12.2007 Veřejná vyhláška Č.j.30673/07/304971/6387 Finanční úřad v Luhačovicích vydal vyhlášku pro daňový subjekt: Libor Štekláč, Petrůvka 103
3.4.2007 Návrh výroku územního rozhodnutí Návrh výroku o rozhodnutí o umístění stavby "Přístavba stolářské haly sdružení D+P".
13.3.2007 Veřejná vyhláška Č.j.1547/07/24/Ma Veřejná vyhláška o zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu obce Petrůvka.
Návrh zadání územního plánu obce Petrůvka. Návrh zadání územního plánu řešící celé katastrální území obce.
17.11.2006 Veřejná vyhláška Č.j.244623/06/303961/4263 Finanční úřad ve Zlíně vydal vyhlášku pro daňový subjekt: Stanislav Gabrhel, Petrůvka 42
21.9.2006 Veřejná vyhláška Č.j.25413/06/304960/5205 Finanční úřad v Luhačovicích vydal výzvu pro daňový subjekt: Josef Bača, Petrůvka 13
20.3.2006 Veřejná vyhláška č.j.127/2006 Informace o provádění zeměměřičských pracích v obci Petrůvka.

Dokumenty jsou ve formátu pdf.

Copyright © 2006 - 2011, Obec Petrůvka. Veškeré připomínky a náměty ke stránkám adresujte na: webmaster@obecpetruvka.cz.