O obci Obecní úřad Společenské dění Aktivity Spolky Fotogalerie

AKTUÁLNĚ

K PRODEJI

Z REGIONU

PORADENSTVÍ

Dokumenty vydané Obecním úřadem Petrůvka

Informace o realizovaných projektech
Datum zveřejnění Dokument Popis
8.6.2018 Změna územního plánu Informace týkající se zpracování změny Územního plánu obce.
10.3.2018 Energetické úspory KD v Petrůvce Informace týkající se stavebních úprav kulturního domu.
22.12.2017 Připojení Obecní knihovny Petrůvka do regionálního knihovního systému luhačovicka Informace týkající se modernizace obecní knihovny.
10.11.2017 Výletiště Petrůvka - venkovní místo pro setkávání občanů (II.etapa projektu) Informace týkající se dokončení zastřešení výletiště.
23.12.2016 Nová požární technika pro JSDHO Petrůvka Informace týkající se pořízení nového dopravního automobilu pro JSDHO Petrůvka.
22.8.2016 Na půdě už nestraší, děti si zahrají Informace týkající se rekonstrukce části horního patra kulturního domu.
19.8.2016 Vytvoření místa pasivního odpočinku v Petrůvce Informace týkající se projektu na vytvoření místa pro pasivní odpočinek.
15.8.2016 Věcné prostředky pro JSDHO Petrůvka Informace týkající se pořízení nových prostředků pro JSDHO Petrůvka.
13.11.2015 Úpravy budovy hasičské zbrojnice Informace týkající se stavebních úprav budovy hasičské zbrojnice.
29.10.2015 Rekonstrukce chodníků - 6. etapa Informace týkající se rekonstrukce části chodníků v obci.
21.7.2015 Radarová jednotka Informace týkající se instalace radarové jednotky v obci.
11.2.2015 Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Petrůvka Informace týkající se pořízení komunální techniky.
1.8.2014 Rekonstrukce chodníků - 5. etapa Informace týkající se rekonstrukce části chodníků v obci.
12.5.2014 Komplexní zateplení a instalace obnovitelného zdroje tepla a teplé vody. Informace týkající se budovy obecního úřadu č.p.90.
26.12.2013 Materiálové vybavení a servis požární techniky Informace týkající se modernizace a servisu techniky JSDH Petrůvka.
21.10.2013 Zlepšení dopravní a technické infrastruktury v obci Petrůvka Informace týkající se rekonstrukce a oprav dopravní a technické infrastruktury.
21.5.2013 Multifunkční dům – tlukoucí srdce obce Petrůvka Informace týkající se budovy kulturního domu č.p.39.
1.8.2012 Rekonstrukce chodníků - 4. etapa Informace týkající se rekonstrukce části chodníků v obci.
20.10.2011 Kulturní dům Petrůvka - odstranění havarijního stavu stropní a střešní konstrukce Informace týkající se opravy budovy kulturního domu č.p.39.
19.10.2011 Naše zelená vesnička (II) Informace týkající se pokračování obnovy veřejné zeleně v obci.
24.06.2011 Generální oprava hasičské stříkačky Informace týkající se opravy hasičské stříkačky.
24.06.2011 Vyrozumívací a varovný systém Informace týkající se pořízení vyrozumívacího a varovného systému v obci.
1.3.2011 Rekonstrukce WC - budova č.p.90 Informace týkající se rekonstrukce sociálního zařízení v budově Obecního úřadu.
11.10.2010 Obecní knihovna Informace týkající se automatizace obecní knihovny.
11.10.2010 Naše zelená vesnička Informace týkající se obnovy veřejné zeleně v obci.
21.9.2010 Plot v kulturním areálu Informace týkající se stavby nového plotu v okolí kulturního areálu.
21.9.2010 Rekonstrukce víceúčelového hřiště Informace týkající se rekonstrukce víceúčelového hřiště.
22.4.2010 Opěrná zídka s plotem Informace týkající se dokončené stavby zídky a plotu u Obecního úřadu.
18.12.2009 Czechpoint Informace týkající se zřízení pracoviště na Obecním úřadě.
12.11.2009 Máme si kde hrát Informace týkající se výstavby dětského hřiště.
10.11.2009 Územní plán Informace týkající se zpracování Územního plánu obce.
10.3.2009 Regenerace centra obce Informace týkající se projektu „Petrůvka - regenerace centra obce“.
11.12.2008 Restaurování soch Informace týkající se obnovy soch v obci.
18.8.2008 Oprava doprav. automobilu a nákup OOZPP Informace týkající se opravy a nákupu prostředků pro jednotku SDH.
16.5.2008 Předlažba chodníků - 3. etapa Informace týkající se rekonstrukce části chodníků v obci.
17.10.2007 Předlažba chodníků - 2. etapa Informace týkající se rekonstrukce části chodníků v obci.
17.7.2007 Stavba opěrné zdi u fotbalového hřiště Informace týkající se dokončené stavby opěrné zdi.
18.4.2007 Rekonstrukce sociálního zařízení Informace týkající se rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě (č.p.39).

Copyright © 2006 - 2013, Obec Petrůvka. Veškeré připomínky a náměty ke stránkám adresujte na: webmaster@obecpetruvka.cz.