O obci Obecní úřad Společenské dění Aktivity Spolky Fotogalerie

AKTUÁLNĚ

K PRODEJI

Z REGIONU

PORADENSTVÍ

Dokumenty vydané Obecním úřadem Petrůvka

Územní plán obce
Datum zveřejnění Dokument
Konečné znění (platné)
14.9.2009 Část I. - Návrh.
14.9.2009 Část II. - Odůvodnění.
14.9.2009 Výkres základního členění území.
14.9.2009 Hlavní výkres - urbanistická koncepce.
14.9.2009 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.
14.9.2009 Vodní hospodářství.
14.9.2009 Dopravní a technická infrastruktura.
14.9.2009 Koordinační výkres.
14.9.2009 Výkres širších vztahů.
14.9.2009 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.
Návrh
3.7.2009 Část I. - Návrh.
3.7.2009 Část II. - Odůvodnění.
3.7.2009 Výkres základního členění území.
3.7.2009 Hlavní výkres - urbanistická koncepce.
3.7.2009 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.
3.7.2009 Vodní hospodářství.
3.7.2009 Dopravní a technická infrastruktura.
3.7.2009 Koordinační výkres.
3.7.2009 Výkres širších vztahů.
3.7.2009 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.
Průzkumy a rozbory
19.7.2006 Problémový výkres

Dokumenty jsou ve formátu pdf.Poznámka:
Zpracování Návrhu územního plánu obce Petrůvka je spolufinancováno částkou 100000,-Kč z prostředků Zlínského kraje - Podprogram na podporu obnovy venkova a ostatní dotace ze Zlínského kraje.

Copyright © 2006 - 2011, Obec Petrůvka. Veškeré připomínky a náměty ke stránkám adresujte na: webmaster@obecpetruvka.cz.