O obci Obecní úřad Společenské dění Aktivity Spolky Fotogalerie

AKTUÁLNĚ

K PRODEJI

Z REGIONU

PORADENSTVÍ

Dokumenty vydané Obecním úřadem Petrůvka

Územní plán obce
Datum zveřejnění Dokument
Úplné změní ÚP Petrůvka po vydání změny č.3
1.6.2018 Úplné znění zahrnující právní stav po vydání změny č. 3
1.6.2018 Výkres základního členění území
1.6.2018 Hlavní výkres – urbanistická koncepce.
1.6.2018 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.
1.6.2018 Koordinační výkres.
Změna č.3 ÚP Petrůvka
1.6.2018 Návrh změny č. 3
1.6.2018 Odůvodnění změny č. 3
1.6.2018 Úplné změnové (srovnávací) znění výrokové části změny územního plánu
1.6.2018 Návrh úplného znění po vydání změny č.3 ÚP Petrůvka
1.6.2018 Návrh - Výkres základního členění území
1.6.2018 Výkres základního členění území
1.6.2018 Návrh - Hlavní výkres – urbanistická koncepce.
1.6.2018 Hlavní výkres – urbanistická koncepce.
1.6.2018 Návrh - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.
1.6.2018 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.
1.6.2018 Návrh - Koordinační výkres.
1.6.2018 Návrh - Výkres širších vztahů.
1.6.2018 Návrh - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.
Konečné znění
14.9.2009 Část I. - Návrh.
14.9.2009 Část II. - Odůvodnění.
14.9.2009 Výkres základního členění území.
14.9.2009 Hlavní výkres - urbanistická koncepce.
14.9.2009 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.
14.9.2009 Vodní hospodářství.
14.9.2009 Dopravní a technická infrastruktura.
14.9.2009 Koordinační výkres.
14.9.2009 Výkres širších vztahů.
14.9.2009 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.
Návrh
3.7.2009 Část I. - Návrh.
3.7.2009 Část II. - Odůvodnění.
3.7.2009 Výkres základního členění území.
3.7.2009 Hlavní výkres - urbanistická koncepce.
3.7.2009 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.
3.7.2009 Vodní hospodářství.
3.7.2009 Dopravní a technická infrastruktura.
3.7.2009 Koordinační výkres.
3.7.2009 Výkres širších vztahů.
3.7.2009 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.
Průzkumy a rozbory
19.7.2006 Problémový výkres

Dokumenty jsou ve formátu pdf.Poznámka:
Zpracování Návrhu územního plánu obce Petrůvka je spolufinancováno částkou 100000,-Kč z prostředků Zlínského kraje - Podprogram na podporu obnovy venkova a ostatní dotace ze Zlínského kraje.

Copyright © 2006 - 2011, Obec Petrůvka. Veškeré připomínky a náměty ke stránkám adresujte na: webmaster@obecpetruvka.cz.