O obci Obecní úřad Společenské dění Aktivity Spolky Fotogalerie

AKTUÁLNĚ

K PRODEJI

Z REGIONU

PORADENSTVÍ

Oddíl mladých požárníků

Následující informace jsou čerpány z kroniky, kterou si mladí členové tohoto oddílu vedli.

V roce 1982 byl založet oddíl mladých požárníků. Jeho vedoucím se stal p. Jaroslav Kostka. Do družstva mládeže se přihlásilo 15 dětí. Náplní jejich činnosti byly prázdninové pochody, sběr léčivých rostlin, branné závody, výtvarné soutěže, brigády, sběr surovin, plnění odznaků odbornosti, návštěvy filmových představení, besedy s důchodci, lyžařské závody a různé výlety.

Členové

Družstvo tvořili tito členové:

 • Miklas Jan
 • Adámek Mojmír
 • Kostka Stanislav
 • Martinec Tomáš
 • Ščuglík Petr
 • Ščuglík Kamil
 • Miklas Petr
 • Miklas Stanislav
 • Remeš Josef
 • Bača Jan
 • Šebák Miroslav
 • Petrů Zdeňka
 • Martincová Leona
 • Kofroňová Lenka
 • Rašková Martina

Rok 1985/1986

Družstvo starších žáků:

 • Juřica Marek
 • Kostka Stanislav
 • Kostka Martin
 • Martinec Tomáš
 • Miklas Petr
 • Miklas Stanislav
 • Ščuglík Petr
 • Ščuglík Kamil
 • Šebák Miroslav

Další členové oddílu

 • Adámek Mojmír
 • Bača Jan
 • Čadová Marcela
 • Hubáček Luděk
 • Juřica Michal
 • Kostková Marie
 • Petrů Marian
 • Remeš Josef

Přípravy na hru Plamen, která se měla uskutečnit 20.dubna 1986 v Hrádku

Z kroniky:
Celkem jsme se připravovali v průběhu celého roku. V dubnu před závody jsme měli 3. tréninky, které se konaly 12.4. , 18.4. a 19.4. Tento rok přibyly nové disciplíny – štafeta dvojic a nové 2 uzly, které se nazývají skracovačka a záchranná smyčka. Dále jsme procvičovali požární útok, uzlovou štafetu a ještě jsme si zopakovali 5 hasících přístrojů. Tréninků se zúčastňovalo 9 mladých požárníků. Jelikož nám velitel družstva onemocněl museli jsme tedy na závody zvolit jiného velitele. Všichni jsme se na závody zodpovědně připravili, protože jsme se chtěli dobře umístit.

Zapsal: Petr Ščuglík, 24.4.1986

Výsledky hry Plamen,20.dubna 1986 v Hrádku

Mezi disciplíny byla zařazena štafeta, hadicový útok, hadicová štafeta, džberovka a uzlová štafeta. Družstvo starších se umístilo na prvním místě a postoupilo do okresního kola.

Nácvik na okresní kolo hry Plamen

Z kroniky:
Naše překvapivé vítězství v obvodním kole hry Plamen nás povzbudilo do dalšího nácviku. V uplynulém období jsme se scházeli 2krát i 3krát týdně. Škoda jen, že vždy některý z členů družstva chyběl. Stříkačku PS 12 nemáme, proto jsme požární útok nacvičovali bez ní. Dále jsme se zdokonalovali ve vázání uzlů, ve štafetě požárních dvojic, v zásahu se džberovou stříkačkou. Taky jsme procvičovali všechny disciplíny z branného závodu. Dnes, den před odjezdem, nás z nácviku vyrušila vydatná dešťová sprcha. Zítra ve Vizovicích se ukáže, byla-li naše příprava dost dobrá.

Zapsal: Kostka Stanislav , 15.5.1986

Výsledky hry Plamen, 16.-17.5. 1986 ve Vizovicích

Disciplíny: uzlová štafeta, štafeta požárních dvojic a teoretické otázky. Druhý den probíhal požární útok. Jednotlivé úkony při požárním útoku prováděli:
Tomáš Martinec, Kamil Ščuglík, Mirek Šebák, Petr Miklas, Petr Ščuglík, Stanislav Kostka, strojník - Stanislav Miklas, velitel - Marek Juřica, náhradníci - Luděk Hubáček, Martin Kostka.

Celkově skončilo družstvo na 4.místě.

Rok 1988/1989

Členové oddílu mladých požárníků

Juřica Marek, Zdenek Raška, Radek Čada, Aleš Mlíčko, Ladislav Káčer, Luděk Hubáček, Martin Kostka, Marie Kostková, Marcela Čadová, Michal Juřica, Vladimír Šoukal, David Remeš, Marian Petrů, Zbyněk Šubert, Josef Čada, Jitka Miklasová, Markéta Mikušová

Branný závod v Šanově

Z kroniky:
23.10. 1988 se konal branný závod mládeže obvodu Slavičín. Soutěže se zúčastnily naše dvě družstva- starší č.1 a starší č.2. Byla zima, mrzly nám prsty rukou i nohou. Běželo se ve vysoké trávě v rose a pořád do kopce. 1. družstvo bylo v tomto složení: Miklasová Jitka, Marie Kostková, Markéta Mikušová, Radek Čada, David Remeš. 2. družstvo bylo v tomto složení: Ladislav Káčer, Aleš Mlíčko, Zdeněk Raška, Martin Kostka, Marek Juřica.

1.družstvo obsadilo 9.místo a 2. družstvo obsadilo 1. místo.

Zapsal: Kostka Martin, 30.11.1988

Výsadba mladých stromků

Z kroniky:

V sobotu 22.4.1989 se 10 členů našeho oddílu zúčastnilo výsadby mladých stromků.Od devíti do tří hodin pilně pracovali v lesní školce. Každý z nich vysadil 200 stromků. Při práci měli k dispozici dvě bedny sodovek a všichni si ještě přinesli z domu svačinu. Někteří si vzali jeden mladý stromek domů na zahradu. Domů šli s pocitem, že přispěli trochu našim lesům. I vedoucí oddílu je pochválil za dobře vykonanou práci.

Zapsal: Kostka Martin, 22.4.1989

Hra „Plamen“, r.1989

Hra „Plamen“ se uskutečnila 30.4. 1989 v Hrádku. Závodu se zúčastnily 2 naše družstva: starší žáci I. a starší žáci II. Mužstvo starších žáků I. obsadilo 1.místo a mužstvo starších žáků II. obsadilo 9.místo.

19. – 20.5. 1989 proběhlo okresní kolo hry „Plamen“ v Mysločovicích. Naše družstvo se umístilo na pěkném 4. místě.

Rok 1989/1990

Členové oddílu mladých požárníků:

Martin Kostka, Marek Juřica, Luděk Hubáček, Aleš Mlíčko, Zdenek Raška, Radek Čada, Ladislav Káčer, Zbyněk Šubert, Marie Kostková, Jitka Miklasová, Michal Juřica, David Remeš, Vladimír Šoukal, Josef Čada, Marian Petrů, Markéta Mikušová, Radka Mikušová, Dita Peléšková, Žaneta Remešová, Michaela Švachová, Kamil Miklas, František Švach

Tábor mladých požárníků

Z kroniky:
O prázdninách od 16. do 29. července jsme se zúčastnili pionýrského táboru mladých požárníků v Jánských Koupelích. Jelo tam deset vybraných dětí a vedoucí. Po příjezdu na místo nás hlavní vedoucí rozdělil do 5 družstev podle věku. My jsme byli v 3,4 a 5. Každé ráno po tradiční rozcvičce, hygieně a snídani jsme měli nástup. Zde jsme se dozvěděli program a úkoly dne. Za 14. dní, které jsme zde prožili nás vedoucí seznámili s okolím tábora a naučili nás mnohému novému. Našli jsme spoustu kamarádů a kamarádek, se kterými jsme zažili mnoho dobrodružství. Například jsme se plavili v kanoích po řece, zúčastnili se branného závodu, karnevalu, diskoték a dalších akcí. Na tábor máme stále živé vzpomínky a rádi bychom se ho ještě někdy zúčastnili.

Účastníci tábora: Radek Čada, Aleš Mlíčko, Martin Kostka, Marcela Čadová, Marie Kostková, Zdeněk Raška, Luděk Hubáček David Remeš, Markéta Mikušová, Marek Juřica, Mojmír Adámek

Zapsala: Marie Kostková

Jarní výlet do Luhačovic

Z kroniky:
Jednu krásnou jarní neděli jsme si vyšli do Luhačovic. Šlo nás 15mladých požárníků spolu s vedoucím. Šli jsme přes paseka k Aloisce. Zde jsme se krátce občerstvili a pokračovali kolem koupaliště do samého středu města na zmrzlinu. Měli jsme i krátký rozchod po obchodech. Dále jsme pokračovali směrem ke kolonádě. Cestou jsme ochutnali známý pramen „Otovka“. Většina si jí brala i do láhví příbuzným. Zastavili jsme se i u lékárny před kterou rostou rozmanitě vonící léčivé byliny. Pokračovali jsme kolem tenisových kurtů do centra kolonády. Zchladili jsme své sluncem rozpálené hlavy ve stínu vrby, napili se pro zdraví teplého a studeného pramene Aloisky a pomalu postupujíce jsme se blížili ke garážím odkud nám jel zanedlouho autobus zpátky domů. Výlet se všem líbil a rádi na něj vzpomínáme.

Zapsala: Markéta Mikušová

Rok 1990/1991

Členové oddílu mladých požárníků:

Jitka Miklasová, Michal Juřica, David Remeš, Josef Čada, Marian Petrů, Markéta Mikušová, Radka Mikušová, Dita Peléšková, Žaneta Remešová, Michaela Švachová, Kamil Miklas, František Švach, Vladimír Šoukal

Jarní čištění studánek

Z kroniky:
Ledy odtály, poslední sníh roztál i z těch kopců a svahů, které nám v zimě sloužily jako možnost vydovádět se. I náš oddíl nelení a snaží se všechno dát po zimě do pořádku. Jedno nedělní odpoledne jsme se vydali do lesa, kde je studánka, která již dlouhá léta vyvěrá ze země. Chlapci si vzali lopaty, aby mohly odnášet značné množství odpadů, které po sobě zanechali nevědomí lidé. Děvčata vzala zase hrábě s kterýma vyhrabovala listí, které napadalo přes podzim. Společnými silami se nám podařilo studánku znovu obživit. Mladí požárníci doufají, že už si lidé nebudou plést studánku se smetištěm, ale naopak pomůžou při jejím čištění.

Zapsala: Dita Peléšková

Výlet na běžkách

Z kroniky:
Připadl nový sníh a my jsme toho chtěli využít a tak jsme se dohodli, že v sobotu 26.1.1991 si vyjedeme někam na běžkách. Sešli jsme se hned po obědě a to asi v 13.00 v počtu 15 mladých požárníků. Směle jsme se vydali na cestu, jeli jsme směrem na Nevšovou. Cestou jsme zaznamenali několik šťastných pádů. Přijeli jsme na malou mýtinu, kde jsme si vyzuli lyže a začali se koulovat. Když jsme se vydováděli vydali jsme se na zpáteční cestu. Všem se výlet líbil.

Zapsala: Žaneta Remešová

Copyright © 2006 - 2011, Obec Petrůvka. Veškeré připomínky a náměty ke stránkám adresujte na: webmaster@obecpetruvka.cz.