O obci Obecní úřad Společenské dění Aktivity Spolky Fotogalerie

AKTUÁLNĚ

K PRODEJI

Z REGIONU

PORADENSTVÍ

TJ Sokol Petrůvka 1970 – 1990

Tělovýchovná organizace byla založena dne 11.7. 1970. Jiný oddíl nebyl při TJ založen, i když v uplynulé historii se členové účastnili i řady turnajů ve stolním tenise. Několik posledních let bylo ve znamení zájmu a podpory rekreačního lyžování a bruslení na vybudovaných sportovištích.

Z historie Sokola v Petrůvce

Po rozpadu Rakouska Uherska v roce 1918 a po uznání Československé republiky, o jejíž založení a uznání světovými velmocemi se zasloužili T.G. Masaryk a Dr. E. Beneš, ovládlo československé občany opravdové vlastenecké nadšení. Masaryk byl zvolen prezidentem a Beneš ministrem zahraničí. V této době byly také zakládány různé pokrokové spolky.

Nejrozšířenější pokrokový a tělovýchovný spolek měl název “SOKOL”. Byl zakládán i v těch nejmenších obcích, jako byla i obec Petrůvka, přestože v roce 1927 měla pouze 57 čísel popisných.Nadšeným organizátorem tělovýchovné jednoty SOKOL byl Matulík Karel, který nadchl Petrovské mládence sokolskou myšlenkou, a také založením tělovýchovné organizace Sokol.

Hlavními organizátory byli: Polášek Josef, Smýkal Vincenc, Gottfried Vincenc, Polášek Karel, Tomeček Josef, Bača František, Bača Josef, Humpola Alois, apod.

V následujících letech se v obci zrodila myšlenka založit fotbalovou jedenáctku. První hřiště se začalo budovat v Březí, kde byl ovšem močál. Zde se naváželo kamení a nakonec se od této lokality odešlo. Další budování probíhalo na Hranicích, svažitý terén bylo však nutno upravit.

Začátek fotbalu se datuje v letech 1932- 35 a pokračovalo se až do válečných let. První zápas se hrál s Rudimovem, dále to byly jedenáctky ze Šanova, Rokytnice, Sehradic, Nevšové, Slopné, Slavičína a jiných obcí. Většinou se hrála jen přátelská utkání a fotbalové turnaje.

Hráči

Mezi hráče patřili:
Suchánek Josef, Remeš Josef, Polášek Vladimír, Polášek Arnošt, Remeš Emil, Gergela František, Kovařík František, Suchánek Karel, Kratochvíl František, Bača Josef, Remeš Bedřich, aj.

Jelikož hráčů tolik nebylo, posilou byli vždy zkušení hráči z Luhačovic, především:
Ferdus, Smolík, Krajíček, Doleček, brankář Kroupa, bratři Kolářovi.

Rok 1970

V průběhu měsíce června a července skupina nadšenců kopané činí přípravu na založení tělovýchovné jednoty s cílem zapojit družstvo dospělých do mistrovských soutěží v rámci okresu Gottwaldov.

V čele tohoto kolektivu stáli: Vlastimil Smýkal, Karel Hubáček, Josef Hasík, Štěpán Adámek, Jaroslav Hlaváč, Josef Remeš, Miroslav Adámek, Alois Martinec a řada dalších příznivců kopané.

Dne 11. července 1970 proběhla ustavující členská schůze, na které došlo k založení TJ Sokol Petrůvka. Na schůzi byl zvolen výbor TJ ve složení:

Předseda Josef Hasík
Jednatel Alois Sviták
Hospodář Jaroslav Macháček
Pokladník Miroslav Sviták
Členové výboru Vladimír Pešek
Jindřich Remeš

Dne 4. 8. 1970 byla OV ČSTV v Gottwaldově předložena soupiska 23 hráčů, kteří byli připraveni na zahájení podzimní soutěže ročníku 1970 – 1971. 6. 8. 1970 povoluje OFS, sekce kopané start na členské průkazy do vyřízení nové fotbalové registrace, po schválení zdravotního stavu obvodním lékařem.

Hráči Miroslav Adámek a Josef Remeš v té době hrají v TJ Sokol Nevšová, po dohodě byli uvolněni pro aktivní činnost v místní TJ. ZO Svazarmu Petrůvka zakoupila ze svých prostředků první fotbalové dresy – barvy bílé. Na základě připomínek účastníků podzimního kola soutěže bylo zástupci OFS provedeno proměření plochy fotbalového hřiště, které mělo nedostatečné rozměry. Po náročných jednáních ve výboru TJ Sokol a za účinné pomoci MNV Petrůvka došlo po podzimní části sezóny roku 1970 k významnému rozhodnutí, které vedlo k rozšíření hrací plochy fotbalového hřiště na stávající plochu hřiště v dnešní podobě. Znovu se procházely dřívější zemědělské plochy, o které usilovala předcházející generace, např. v katastrálním území: “Nad hájí”, “Na hranicích” a “Za žlébky”. Rozhodnutím zástupců tehdejší mladé generace výboru TJ i dříve narozených a po důkladné konzultaci s MNV a zástupci stavební komise MNV došlo ke stavební úpravě hřiště na stávajícím školním hřišti. Stavební a budovatelské úsilí spočívalo ve snížení plochy hřiště cca o 1,5m jeho výšky a tím rozšíření jeho plochy na požadované rozměry.

Největší podíl organizátorské a budovatelské práce vykonali:

 • Josef Hasík
 • Alois Sviták
 • Jaroslav Macháček
 • Miroslav Sviták
 • Vladimír Pešek
 • Josef Remeš
 • Arnošt Polášek

Již při první práci se narazilo na skálu, která byla pod značnou částí hřiště a pokračováním tzv. “hrunce” – skály, jenž vede pod školou na zemědělskou plochu dnešního hřiště.

Rok 1971

Náročné bylo provedení drenážování hřiště a hlavní vedení z betonových rour pro odvádění vody ze svahu i drenáží, které byly ručně zasypány drobným kamením, které slouží dosud jako trativod. Konečně mohlo dojít ke konečnému srovnání plochy hřiště, sběru drobného kamení a osetí travním semenem. Roh hřiště začal opět ujíždět, a proto bylo rozhodnuto požádat o pomoc ČSLA v Holešově, a dále velké stavební podniky v Gottwaldově s cílem zaražení betonových pilotů, jako zábrany proti ujíždění zeminy. Nakonec byly pod roh hřiště usazeny dřevěné dubové piloty. Tato práce se vyplatila, neboť postupně zemina klesala, ujížděla a byla zadržována hradbou dřevěných kůlů, které již nejsou vidět.

Již v podzimním období roku 1970 se jednalo s výborem TJ Sokol Nevšová o možnosti propůjčení hřiště po dobu stavebních úprav se žádostí o zapůjčení hřiště i šaten pro hráče a rozhodčího. Dne 5. října 1971 došlo k podpisu smlouvy o propůjčení hřiště.

24.1.1971 proběhla výroční členská schůze, členská základna má 39 členů. Výbor byl rozšířen a jeho složení je:

Předseda Josef Hasík
Místopředseda Vladimír Pešek st.
Jednatel Alois Sviták
Hospodář Jaroslav Macháček
Pokladník Miroslav Sviták st.
Zdravotník Josef Kovařík
Členové výboru Jindřich Remeš
Jindřich Remeš
Alois Žák

Rok 1972

V březnu se účastní dvě družstva okresního přeboru vesnických TJ ve stolním tenise a obsazují 2. a 3. místo. Začíná také odpovědná příprava hráčů na jarní kolo fotbalové soutěže. Spodní roh hřiště stále ujíždí a po proměření plochy a šíře hřiště se jeví, že nebude možné dodržet minimální šíři 45m. Začíná proto velmi náročné jednání funkcionářů TJ se sousedícími občany o odprodeji pozemků, které jsou potřebné pro rozšíření hrací plochy. Po vyřízení všech formalit se začaly budovat ploty, které se provedly na dvojnásobnou výšku pletiva. Po odbagrování zeminy a jejím přemístění na ujíždějící roh nás čekal zase výkop kanálů, položení rour, drenáží a ještě polorour, opětovné srovnání plochy hřiště a jeho osetí. Rozšíření bylo provedeno u vstupu na hřiště na dolním okraji a na druhé straně hřiště zase na opačné, tzn. horní straně hřiště.

Jarní kolo soutěže se však ještě hrálo na hřišti v Nevšové. Po skončení jarní části skupiny jsme obsadili 4.místo se ziskem 16 bodů za vedoucí Potečí, Val. Klobouky a Vys. Polem.

Příprava na podzimní kolo začala již na novém hřišti. Hřiště se částečně oplotilo ze spodní strany a byly zhotoveny lavičky. Dále se provedlo vybudování rozhlasu včetně instalování amplionu na hřišti.

Počet členů TJ se zvýšil o 6 členů a dosáhl počtu 58 členů. Dne 29.7. 1972 žádáme opětovně TJ Sokol Nevšová o prodloužení smlouvy na pronájem hřiště pro podzimní část soutěže.

Žáci se účastní Luhačovské žákovské ligy v kopané jako SK Petrůvka a umísťují se na 9.místě ze 12 mužstev. V soutěži slušnosti jsou na 1.místě.

23.3. byla sepsána dohoda s TJ Sokol Štítná o přestupu hráče Josefa Šebáka, který se stal po mnoho fotbalových sezón platnou posilou hráčského kolektivu. V sobotu 9.9. 1972 je provedena kolaudace hřiště, kterou prováděl zástupce OFS, dlouhodobý rozhodčí pan Kocek, který rovněž provedl besedu s hráči a funkcionáři o pravidlech kopané a soutěžním řádu.

Podzimní kolo ročníku 1972/73 se začíná hrát v Nevšové. Z osmi utkání získáváme 12 bodů – 5 zápasů jsme vyhráli, 2 remizovali a 1 prohráli. Mužstvo bylo po podzimní části soutěže na 1.místě. V soutěži dále hrály: Drnovice, Horní Lhota, Dolní Lhota, Pozlovice, Spartak Val. Klobouky B, Sokol Vysoké Pole, Sokol Smolina, Mirošov

Po více než dvou letech v neděli 24.září 1972 se opět začíná hrát na domácí půdě.Hostíme mužstvo Vysokého Pole a vítězíme 4:1, 8.října 1972 je poslední utkání podzimního kola. Účastník Sokol Smolina opět odchází poražen 4:1, po podzimu jsme tedy na 1.místě tabulky IV.třídy.

Rok 1973

2.1. 1973 dochází k jednání zástupců oddílů kopané TJ Sokol Šanov a naší TJ o přestupu hráčů Václava Šandora a Františka Ščuglíka, který byl po mnoho let oporou naší obrany.

Na výroční schůzi dne 28.1. 1973 je zvolen výbor TJ ve složení:

Předseda Josef Hasík
Jednatel Alois Sviták
Hospodář Gottfried Vincenc
Pokladník Miroslav Sviták st.
Zdravotník Josef Kovařík
Pol. vých. práce Hubáček Karel
Metodik Mlíčko Stanislav
Členové výboru Jindřich Remeš
Alois Žák
Členové revizní komise Čevela Jan
Kovařík František st.
Hasík Josef ml.

Začínají se hrát přípravná utkání a přicházejí také další nový hráči: Kovařík Lubomír, který se později stává dlouholetou postavou naší branky dále Tinka Jiří a Vladimír Pešek – velká naděje útoku. 15.7. 1973 se účastníme prvního fotbalového turnaje v Rudimově za účasti: Spartaku Bojkovice, Sokol Přečkovice a domácí TJ Rudimov. Získáváme 2.místo. Další turnaj v Šanově vyhráváme a vezeme domů první pohár.

Jarní kolo naše mužstvo vedené kapitánem a trenérem S. Mlíčkem po náročné zimní přípravě vybojovalo vítězný postup ze IV.třídy do III.třídy bez jediného zakolísání. Rozhodující bylo vítězství 3:2 doma nad mužstvem Val. Klobouky B. Podzimní kolo jsme ukončili na 5.místě se 13 body. V soutěži byla mužstva: Nedašov, Újezd, Bohuslavice, Luhačovice B, Nevšová, Šanov, Návojná, Rudimov, Slopné, Sehradice, Ned. Lhota.

Rok 1974

V neděli 17.2. 1974 pořádáme 1.zimní turnaj v kopané za účasti mužstev: Petrůvka, Šanov, Rudimov. Jarní kolo ročníku 1973/74 ve III.B třídě jsme ukončili sezónu na 10.místě s počtem 19 bodů. Na jaře jsme vyhráli pouze dva zápasy – Ned. Lhota 5:2 a v Rudimově 2:4. Remizovali jsme v Nedašově a v Nevšové. Opět jsme byli na turnajích v Rudimově – získali jsme 2.místo a v Přečkovicích 4.místo. V ročníku 1974/75 jsme zahájili i soutěž s družstvem dorostu, které vedl Miroslav Adámek. Chlapci skončili po podzimu na 9.místě se ziskem 7 bodů.

Počet členské základny již dosáhl počtu 67 členů.

Podzimní část sezóny 1974/75 jsme ukončili na 7.místě se ziskem 11 bodů. Složení mužstva je bez podstatné změny. Mužstvo má dva brankáře, a to Aloise Martince a Karla Hubáčka.

Rok 1975

13.3. 1975 dochází k dohodě o přestupu hráče Františka Juřice z TJ Sokol Rudimov. Ten se také stává dlouholetým kapitánem družstva dospělých.

Výroční členská schůze se koná dne 25.1. 1976, kde byl zvolen výbor TJ ve složení:

Předseda Josef Hasík
Místopředseda Pešek Vladimír
Jednatel Alois Sviták
Pokladník Miroslav Sviták st.
Zdravotník Smýkal Vlastimil
Pol. vých. práce Hubáček Karel
Metodik,trenér Mlíčko Stanislav
Členové výboru Adámek Miroslav
Ščuglík František
Gottfried Vincenc
Adámek Emil
Členové revizní komise Čevela Jan
Kovařík František

Rok 1976

Stav členů činí na počátku roku 65 členů. V jarní části fotbalové soutěže III.B třídy jsme skončili na posledním 12.místě s počtem 13 bodů za TJ Vysoké Pole, Val. Klobouky B a Slopným, které mělo shodně 3 bodů. Za ročník 1975/76 jsem odehráli 22 utkání, z toho 5 jsme vyhráli, 3 remizovali a 14 utkání prohráli. Skóre na závěr ročníku bylo 44:63. Tímto postavením jsme byli odsouzeni k sestupu do nižší soutěže IV.třídy, skupiny C. V soutěži slušnosti jsme získali 1.místo ve své skupině. Ve skupině byla mužstva: Rudimov, Návojná, Vysoké Pole, Ned. Lhota, Šanov, Val. Klobouky B, Sehradice, Nedašov, Bohuslavice, Slopné, Biskupice. Ve skupině IV.třídy C byla mužstva: Pozlovice, Bylnice B, Mirošov, Nevšová, Újezd, Drnovice, Brumov B, Rokytnice, Vlachovice B, Dol. Lhota, Horní Lhota, Štítná B. Zimní přestávku, tzn. ročník 1976/77 jsme přečkali na 1.místě tabulky s 20 body. 10 utkání jsme vyhráli a dvě prohráli.

Dorostenci skončili po jarním kole soutěže na 3.místě s 27 body, za vedoucí Návojnou a Bohuslavicemi. Žáci se také zúčastnili turnaje – memoriálu Oldřicha Remeše v Nevšové, kde získávají 4.místo, ovšem mají daleko silnějšího soupeře TJ VS Slavičín a TJ Družstevník Vlachovice.

Účastnili jsme se turnaje v Horní Lhotě, kde jsme získali 1.místo.

Rok 1977

V jarní fotbalové sezóně ročníku 1976/77 mužstvo dospělých obsadilo 1.místo a postoupilo opět do III.třídy skupiny B. Družstvo dospělých je velmi oslabeno přestupem několika dobrých hráčů. Bratři Milan a František Hubáčkovi odcházejí do TJ Slovan Luhačovice a dále odchází do Pozlovic František Kovařík, rovněž přestupuje i hráč Jiří Tinka.

TJ Sokol se svými 65 členy je největší a nejmasovější organizace NF v obci.

Rok 1979

Stav členské základny činí 63 členů, z toho 11 dorostenců.

V sezóně 1978/79 se mužstvo dospělých umístilo na 12.místě a zůstalo ve III.B třídě. Sehráli jsme několik zápasů Čs. poháru v kopané. Mužstvo dorostu skončilo na posledním místě s počtem 3 bodů. Nový ročník 1979/80 jsme ukončili po podzimní části soutěže: družstvo dospělých 4.místo –15 bodů, družstvo dorostu 13.místo – 1 bod.

Rok 1980

Složení výboru TJ:

Předseda Ščuglík František
Místopředseda Sviták Alois
Jednatel Musil Jiří
Pokladník Matouch Antonín
Zdravotník Martinec Alois
Pol. vých. práce Hubáček Karel
Trenér Mlíčko Stanislav
Členové výboru Adámek Miroslav
Juřica František
Pešek Vladimír
Hasík Josef
Členové revizní komise Smýkal Vlastimil
Kovařík František
Gottfried Vincenc

Členská základna má 69 členů.

Sezónu jsme ukončili na 6.místě se ziskem 27 bodů. Dorost skončil poslední se 2 body. Nový ročník 1980/81 skončil po podzimním kole pro dospělé velkým úspěchem. 3.místo ve III.B třídě se ziskem 16 bodů.

Rok 1981

Mužstvo dospělých se umístilo při jarním kole soutěže na 4.místě s 29 body a skóre 57:51 za mužstvy TJ Slušovice, TJ Podhájí a Mez Brumov B. Při fotbalovém zápase s TJ Nedašov došlo k vážnému zranění našeho hráče Vladimíra Peška, které jej na dlouhé období vyřadilo z hráčského kolektivu, což byla velká a dlouhodobá ztráta pro náš kolektiv.

Dorost skončil na posledním 12.místě se ziskem 9 bodů a skóre 19:94. V přestávce jsme se opět zúčastnili několika turnajů. Domácí turnaj jsme vyhráli a na turnaj v Rudimově jsme obsadili poslední místo. Podzimní část soutěže jsme až na posledním 14.místě s 8 body. Ze 13 utkání jsme jen třikrát vyhráli a dvakrát remizovali. Celý podzim nás dále provázela smůla, množila se zranění hráčů: Stanislav Žák, Josef Čada, Stanislav Mlíčko, Josef Šebák, Josef Kubica, Miroslav Bača a proto museli opět nastoupit i ti hráči, kteří již delší dobu aktivně nehráli – Josef Raška, Alois Martinec a Karel Hubáček. V podzimní části dorostenci vybojovali 5.místo v tabulce s 8 body. Mužstvo dospělých obsadilo po podzimním kole 1.místo v soutěži slušnosti.

Rok 1982

Členská základna se snížila o 10 členů. TJ má 63 členů, z toho pouze 8 dorostenců.

Ročník 1981/82 jsme ukončili na předposledním 13.místě s 22 body a celkovým skóre 59:60. V soutěži slušnosti jsme ve středu tabulky s 938 body. Družstvu dorostu se podařilo stabilizovat a dostavily se i výsledky. Celkově skončili na 7.místě s 12 body. V podzimní části soutěže 1982/83 ze 13 utkání jsme 5 vyhráli, 5 remizovali a jen 3 prohráli. To stačilo na 6.místo v tabulce se skóre 29:24.

Výsledky byly následující:

Petrůvka – Vlachovice 4 : 3
Petrůvka – Újezd 5 : 1
Brumov B – Petrůvka 1 : 1
Petrůvka – Štítná B 2 : 2
Podhájí – Petrůvka 0 : 0
Petrůvka – Val. Klobouky 0 : 4
Bohuslavice – Petrůvka 5 : 1
Petrůvka – Nedašov 1 : 1
Ned. Lhota – Petrůvka 3 : 1
Petrůvka – Sehradice 5 : 4
Rokytnice – Petrůvka 0 : 0
Petrůvka – Slavičín B 5 : 2
Šanov – Petrůvka 2 : 0

Mužstvo dorostu se po podzimu drží na 6.místě, a to z 10 účastníků. Získalo 7 bodů a skóre činí 26:23.

Složení výboru TJ:

Předseda Sviták Alois
Místopředseda Matouch Antonín
Jednatel Musil Jiří
Pokladník Pešek Vladimír ml.
Zdravotník Gottfried Vincenc
Pol. vých. práce Hubáček Karel
Hospodář Juřica František
Vedoucí mužstva Adámek Miroslav
Trenér Mlíčko Stanislav
Členové výboru František Ščuglík
Lubomír Kovařík
Členové revizní komise Vlastimil Smýkal
Josef Hasík
Jindřich Remeš

Rok 1983

Jarní kolo soutěže ročníku 1982/83 jsme dohráli ve III.třídě, skupiny B s počtem 25 bodů na 10.místě tabulky. Přestávku mezi novou soutěží jsme opět využili k účasti na třech turnajích. V Nevšové jsme získali 1.místo, doma jsme obsadili poslední místo a na turnaji v Rudimově jsme opět získali 1.místo po výsledcích 1:0 s Rudimovem a finále 3:2 s Přečkovicemi. Nový ročník fotbalové soutěže jsme zahájili po nové reorganizaci ve III.třídě, skupiny E. Tvořila ji mužstva: Pozlovice, Ned. Lhota, Slopné, Sehradice, Poteč, Ludkovice, Rokytnice, Horní Lhota, Bohuslavice. Podzimní část s počtem 12 bodů jsme ukončili na 6.místě. Dorost získal 14 bodů. Odchází nám František Jakůbek do Nevšové a Miroslav Bača do Bohuslavic.

Rok 1984

Jarní kolo začínáme na 7.místě tabulky s 12 body. Připravuje se přestup hráče Pavla Korvase z Bílovic a hostování našeho dorostence Milana Matoucha do Slavičína. Ročník 1983/84 jsme ukončili s počtem 27 bodů a skóre 57:39. V soutěži slušnosti jsme se umístili na 5.místě s počtem 920 bodů. Dorostenci z 11 účastníků své skupiny skončili na 6.místě s 20 body a skóre 53:43. V letní přestávce jsme uspořádali fotbal. turnaj, kde jsme skončili na 3.místě, v Nevšové získáváme dokonce až poslední 4.místo.

Losování nového ročníku 1984/85 přináší do naší E skupiny podstatné změny v účastnících soutěže. Po podzimu jsme na 5.místě s počtem 12 bodů a skóre 22:15. Nedaří se střelecky, počet vstřelených branek našimi útočníky je velmi mizivý. Velmi dobrý kolektiv se vytváří u dorostu, kde dojíždí hráči ze Slavičína, a to Radek Machů, Tonda Rosenberk, Zdeněk Kapusta. V závěru podzimního kola se uskutečňuje přestup hráče Pavla Korvase, odchází Milan Suchánek do TJ VS Slavičín, připravuje se návrat Milana Matoucha po ročním hostování v TJ VS Slavičín.

Rok 1985

Jarní kolo soutěže ročníku 1984/85 jsme ukončili na 4.místě s počtem 29 bodů za Luhačovicemi, Biskupicemi a Rokytnicí. V soutěži slušnosti jsme získali 5.místo.

Dorost obsadil 8.místo s počtem 20 bodů.

V letní přestávce jsme se účastnili dvou fotbal. turnajů v Přečkovicích a v Rudimově – na obou jsme skončili na 4.místě. Turnaj na Petrůvce se konal 4.srpna 1985 za účasti mužstva Šanova, Přečkovic a Rudimova. Turnaj se hrál systémem každý s každým po 20min., a tím se hrálo celkem 6 utkání. Výsledky jsou následující:

Petrůvka – Šanov 3 : 0
Rudimov – Přečkovice 1 : 0
Petrůvka – Rudimov 2:0 2 : 0
Šanov – Přečkovice 0 : 1
Petrůvka – Přečkovice 0 : 1
Rudimov – Šanov 0 : 2
Pohár nejlepšího střelce získal Milan Matouch.

Nový ročník soutěže 1985/86 jsme zahájili ve skupině okresní soutěže B, kde jsme se po podzimní části umístili na 7.místě s počtem 10 bodů. Dorost skončil na předposledním 11.místě s 6 body.

Rok 1986

Po jarním kole 1985/86 jsme na 8.místě s 18 body. V soutěži slušnosti na 10.místě s 36 body. Dorostenci ukončili soutěž na 10.místě s 15 body. Letní přestávka je tradičně vyplněna účastí na turnajích:

 • 6.7. - 2.místo na Petrůvce
 • 13.7. - 3.místo v Přečkovicích
 • 20.7. - 2.místo v Rudimově

Podzimní část ročníku 1986/87 začínáme po provedené reorganizaci okresních soutěží ve IV.třídě skupiny B. V této skupině je celkem 10 mužstev. Podzimní část jsme ukončili na 5.místě s 8 body. Rovněž dorost skončil na 5.místě s 8 body. Na školení rozhodčích získali Miroslav Adámek a Radek Sviták oprávnění k řízení utkání družstva dorostu, tzn. pomocných rozhodčích.

Rok 1987

V jarní kole končíme na 6.místě s 16 body při skóre 35:32. Mužstvo dorostu pak na 5.místě s 8 body.V letní přestávce jsme se zúčastnili fotbal. turnajů:

  na Petrůvce 3.místo v Rudimově 4.místo v Přečkovicích4.místo

Nový ročník 1987/89 byl zahájen 16.8. 1987. S počtem 4 bodů jsme skončili na posledním 10.místě se skóre 10:25 – 1 vítězství, 2 remízy, 6 proher. Lépe si vedli dorostenci, kteří skončili na 4.místě s 8 body a skóre 37:20 – 4krát vyhráli a 3krát prohráli.

Rok 1988

Složení výboru TJ:

Předseda Stanislav Mlíčko
Místopředseda Miroslav Remeš
Jednatel Lubomír Kovařík
Pokladník Pešek Vladimír
Zdravotník Gottfried Vincenc
Pol. vých. práce Hubáček Karel
Hospodář Juřica František
Vedoucí mužstva Čada Josef
Členové výboru František Ščuglík
Sviták Radek
Sviták Miroslav ml.
Adámek Miroslav
Hubáček Karel
Členové revizní komise Smýkal Vlastimil
Máca Miroslav
Remeš Jindřich

Stav členské základny činí 73 členů, z toho 14 dorostenců. Soutěž 1987/88 mužstvo dospělých ukončilo na posledním 10.místě se ziskem 7 bodů a skóre 30:51. Dorost skončil na 3.místě s 19 body a skóre 76:49.

Letní fotbal. turnaje mají tyto výsledky:

  na Petrůvce - 3.místo v Rudimově - poslední místo v Přečkovicích - 1.místo na penalty s Přečkovicemi

Mistrovské soutěže ročníku 1988/89 na podzim začínáme ve IV.třídě skupiny B. Dorost je zařazen do III.třídy skupiny C. Umístění po podzimní části soutěže mužstvo řadí na 5.místo s počtem 10 bodů a skóre 15:17. Dorostenci jsou na 3.místě s 12 body a skóre 36:23.

Rok 1989

Sezóna 1988/89 je po jarním kole ukončena na 4.místě s 21 body za Kudlovem, Vel. Ořechovem a Rudimovem. Mužstvo dorostu získalo rovněž 4.místo ve III.třídě skupiny C s počtem 20 bodů. Podzimní kolo nového ročníku 1989/90 jsme přezimovali na 6.místě s 8 body, skóre 22:23.

Rok 1990

Probíhá příprava oslav 20.výročí TJ na Petrůvce. Ročník 1989/90 ukončujeme jarním kolem na 5.místě IV.třídy, skupiny B s 19 body za mužstvy Zádveřic, Pozlovic, Rudimova a Hřiv. Újezd.

TJ má celkem 80 členů.

Seznam hráčů I.mužstva a dorostu 1970 - 1990A Adámek Štěpán, Adámek Miroslav, Adámek Mojmír
B Boráň Vojtěch, Bača Miroslav, Bača Rostislav, Bača Libor, Bača Josef, Bruner Robert, Bača Jindřich, Buriánek Radek, Buriánek Josef
Č Čevela Zdeněk, Čada Josef
G Gottfried Pavel, Gottfried Petr, Gottfried František, Gottfried Josef, Gorčík Oto
H Hlaváč Jaroslav, Hubáček Karel, Hubáček Milan, Hasík Josef, Hasík Miroslav, Hubáček František, Haberer Milan, Hubáček Luděk, Hyžík Petr – Slavičín
J Jaroš Jan, Jaroš Zdeněk, Juřica František, Jakúbek František, Juřica Marek
K Kostka Jaroslav, Kučera Jaroslav – Slavičín, Kovařík František, Kovařík Lubomír, Kubica Josef, Krajíček Jindřich, Kostka Lubomír, Kofroň Jiří, Korvas Pavel, Kovařík Josef, Kozubík Jiří, Kapusta Zdeněk – Slavičín, Krahulík Josef a Lubomír – Nevšová, Krška Roman – Kladná Žilín
L Lysý Jaroslav
M Matouch Antonín, Martinec Alois, Maca Miroslav, Matouch Milan, Musil Jiří, Miklas Jan, Miklas Petr, Miklas Stanislav, Mlíčko Stanislav, Mudrák Jaroslav – Slavičín, Mudrák Zdeněk – Slavičín, Macků Radek – Slavičín, Mlíčko Aleš, Martinec Antonín, Mikuš Ladislav
O Ondruš Štefan – Slavičín
P Polášek Miroslav, Ing. Polášek Jaroslav, Pešek Vladimír, Pilka Václav, Pizůr Vladimír – Slavičín
R Remeš Jindřich – Slavičín, Remeš Josef st., Remeš Rudolf, Remeš Josef, Raška Josef, Remeš Miroslav, Rosenberg Antonín – Slavičín, Rak Vlastimil – Slavičín, Remeš Petr, Rak Miloš – K. Žilín, Rak Miloš, Rudolf Miroslav, Rudolf Zdeněk
Ř Řihák Robert – Slavičín
S Smýkal Vlastimil, Sviták Miroslav, Sviták Radek, Sviták Jiří, Sviták Roman, Suchánek Milan, Suchánek Lumír, Skovajsa Josef, Slávek Petr, Smýkal Zdeněk – Luhačovice, Synek Milan – Slavičín, Suchánek Pavel, Skovajsa Pavel
Š Ščuglík František, Šebák Josef, Šůstek Miroslav, Šůstek Ladislav, Šandor Václav, Šteklář Libor, Šebák Miroslav, Ščuglík Petr, Ščuglík Kamil
T Trnovec Miroslav, Tomeček Josef, Tinka Zdeněk, Tinka Jiří, Tinka Milan
V Vavrys Alois, Vavrys František, Vilímek Karel – Slavičín
Ž Žák Stanislav, Žák Josef, Žák Miroslav, Žák Alois, Žálek František – Slavičín

Galerie předsedů TJ Sokol Petrůvka

od r. 1970 do r.1977

Josef Hasík

Zakládající člen TJ, výrazný podíl na budování hřiště a rozvoji kopané, rozvoji kulturního dění TJ.
od r. 1978 do r.1982

František Ščuglík

Dlouholetý aktivní hráč kopané a člen výboru TJ.
od r. 1983 do r. 1987

Alois Sviták

Zakládající člen TJ, dlouholetý jednatel, místopředseda TJ. Významný podíl na budování hřiště a rozvoji společenského a kulturního dění v TJ.
od r. 1988 do r. 1992

Stanislav Mlíčko

Dlouholetý aktivní hráč kopané, působil jako kapitán mužstva, trenér a člen výboru TJ.
od r. 1992 do r. 2002

Karel Hubáček

Dlouholetý aktivní hráč kopané a člen výboru TJ.
od r. 2002 do r. 2010

František Juřica

Dlouholetý aktivní hráč kopané, působil jako kapitán mužstva a člen výboru TJ.

Copyright © 2006 - 2011, Obec Petrůvka. Veškeré připomínky a náměty ke stránkám adresujte na: webmaster@obecpetruvka.cz.