O obci Obecní úřad Společenské dění Aktivity Spolky Fotogalerie

AKTUÁLNĚ

K PRODEJI

Z REGIONU

PORADENSTVÍ

Fotbalové hřiště

V roce 1970 bylo rozhodnuto o rozšíření hrací plochy fotbalového hřiště. Došlo ke snížení plochy hřiště cca o 1,5m jeho výšky a tím k rozšíření jeho plochy na požadované rozměry.

Snižování plochy hřiště Snižování plochy hřiště

Roku 1972, tedy po dvouleté náročné práci funkcionářů, hráčů, členů TJ a příznivců kopané byla přestavba hřiště dokončena.
Hřiště má minimální požadované rozměry. Jelikož hřiště leží na skalnatém podkladu není hrací plocha příliš kvalitní.

Hrací plocha (r.2002) Hrací plocha (r.2002) Pohled na lavičky u hřiště Pohled na lavičky u hřiště

Od roku 2002 byly na údržbu hrací plochy věnovány větší finanční prostředky a došlo k výraznému zlepšení stavu plochy, především co se týká zatravnění. V roce 2006 začala po konzultaci s majiteli přilehlých pozemků stavba opěrné zdi. Cílem stavby bylo zamezit postupnému ujíždení přilehlého svahu. Na konci roku 2006 byla stavba zdi dokončena.

Opěrná zeď Opěrná zeď

V březnu 2011 započaly práce na rekonstrukci oplocení kolem fotbalového hřiště. Byly instalovány 6 metrové ochranné síťě za oběma brankami a dále 2 metrové poplastované pletivo.

V rámci programu rozvoje venkova byla v roce 2011 podána a následně schválena žádost o dotaci na projekt s názvem „Bezpečnější fotbalové hřiště“.
Konkrétně se jednalo o:

  • nákup a instalaci nových fotbalových branek;
  • rekonstrukci odvodnění - výměnu původních betonových polorour za moderní liniové odvodnění pomocí zapuštěných žlabů s rošty;
  • rekonstrukci oplocení zbývající jižní části, tj. oplocení u postranní čáry, kde dochází k postupnému ujíždění svahu.

Opěrná zeď Oplocení hřiště

Opěrná zeď Liniové odvodnění

Práce začaly na konci roku 2011 a i díky příznivému počasí se podařilo dokončit odvodnění. V roce 2012 se pokračovalo výměnou branek a instalací pletiva. Před instalací pletiva bylo nutné ještě zajistit v rámci možností ujíždění svahu. Práce byly dokončeny před zahájením jarní části fotbalové sezóny.

Opěrná zeď Pohled na hřiště

Copyright © 2006 - 2011, Obec Petrůvka. Veškeré připomínky a náměty ke stránkám adresujte na: webmaster@obecpetruvka.cz.