O obci Obecní úřad Společenské dění Aktivity Spolky Fotogalerie

AKTUÁLNĚ

K PRODEJI

Z REGIONU

PORADENSTVÍ

Víceúčelové hřiště

Objekt víceúčelového hřiště byl vybudován v sedmdesátých letech minulého století. V roce 1988 došlo k rozšíření hrací plochy hřiště, položení nového asfaltového povrchu, vybudování osvětlení a oplocení hřiště.

Pokládání živičného koberce Pokládání živičného koberce

Hřiště bylo využíváno zejména na hraní tenisu a v zimním období na bruslení.

Hřiště v letních měsících Plocha pro bruslení Pohledy na hřiště

Sportoviště od výše uvedeného data neprošlo žádnou zásadní opravou či rekonstrukcí a hřiště doznalo značného opotřebení. Objevovalo se zde patrné poškození celistvosti hracího povrchu vlivem působení vnějšího klimatu (praskliny prorůstající plevelem, zvlnění povrchu, v případě vyšších venkovních teplot nestálost povrchu). Dále došlo k značnému poškození okolního oplocení víceúčelového hřiště (rezavějící pletivo, částečné vyvrácení sloupků). Veškeré výše uvedené závady značně omezovaly užívání tohoto sportoviště a vzhledem k již dnes nevyhovujícímu typu povrchu hřiště docházelo k značné zátěži pohybového aparátu sportujících.

Z těchto důvodů bylo v roce 2009 zažádáno o dotaci na rekonstrukci tohoto hřiště, která byla následně schválena a v roce 2010 bylo vybudováno zcela nové hřiště s odpovídajícím sportovním povrchem a zázemím.

Rekonstrukce hřiště byla spolufinancována Evropskou Unií z evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER - programu rozvoje venkova ČR.

Rekonstrukce hřiště Hřiště po rekonstrukci Hřiště po rekonstrukci Pohledy na hřiště

Copyright © 2006 - 2011, Obec Petrůvka. Veškeré připomínky a náměty ke stránkám adresujte na: webmaster@obecpetruvka.cz.